Kollegor sitter runt ett bord.
Foto: Satu

Vi som arbetar här

De flesta av våra medarbetare arbetar som forskare, forskningsledare, forskningsassistenter, forskningsingenjörer eller utredare. Här arbetar även nationalekonomer, ingenjörer, beteendevetare, naturvetare, statsvetare och statistiker – för att nämna några exempel. Dessutom finns det ett antal professorstjänster på myndigheten.

Lär känna oss

Möt några av våra medarbetare i en serie porträtt.

Nyckeltal från årsredovisningen 2022

  • Antalet anställda: ca 240 personer
  • Medelålder: 44 år
  • Andel kvinnor: 50 %
  • Andel män: 50 %
  • Antal medarbetare med licentiat- eller doktorsexamen: 107 st
  • Uppdrag vid universitet eller högskola som professor, adjungerad professor eller docent: 25 st
  • Antal medarbetare som deltar i doktorandstudier: 33 st
  • Frisktal: 95,8 %
  • Nöjd medarbetarindex, NMI: 71,2 (enligt medarbetarundersökning 2022)

VTI i korthet

VTI på en minut.
Därför behövs transportforskningen.
Senast uppdaterad: