Vi som arbetar här

De flesta av våra anställda arbetar som forskare, forskningsledare, professorer, forskningsingenjörer, utredare eller forskningsassistenter. Vår utbildningsbakgrund är varierad och här jobbar nationalekonomer, beteendevetare, naturvetare, statsvetare och statistiker, för att nämna några exempel.

Medarbetarfakta 2020 (Gäller för helåret)

  • Antalet anställda är drygt 200 personer.
  • Medelåldern är 45 år.
  • 45 procent av de anställda är kvinnor, 55 procent är män.
  • Personalomsättningen är 5,9 procent.
  • 99 medarbetare har licentiat- eller doktorsexamen.
  • 19 uppdrag har VTI-medarbetare vid universitet eller högskola som professor, adjungerad professor eller docent.
  • 38 medarbetare är forskarstuderande.
  • Frisktalet ligger på 96,7 procent.
  • Nöjd medarbetarindex, NMI, 70.
Senast uppdaterad: