Vi som arbetar här

De flesta av våra medarbetare arbetar som forskare, forskningsledare, forskningsassistenter, forskningsingenjörer eller utredare. Här arbetar även nationalekonomer, ingenjörer, beteendevetare, naturvetare, statsvetare och statistiker – för att nämna några exempel. Dessutom finns det ett antal professorstjänster på myndigheten.

Här följer några nyckeltal från årsredovisningen 2021

  • Antalet anställda: ca 230 personer
  • Medelålder: 45 år
  • Andel kvinnor: 47 %
  • Andel män: 53 %
  • Antal medarbetare med licentiat- eller doktorsexamen: 110 st
  • Uppdrag vid universitet eller högskola som professor, adjungerad professor eller docent: 26 st
  • Antal medarbetare som deltar i doktorandstudier: 34 st
  • Frisktal: 96,3 %
  • Nöjd medarbetarindex, NMI: 71,2 (enligt medarbetarundersökning 2022)
Senast uppdaterad: