En ung, leende man.
Foto:Satu

Karriär och utveckling

VTI är en kunskapsorganisation där medarbetarna är vår viktigaste resurs. Kompetens är därför ett av VTI:s kärnvärden. Som medarbetare på VTI erbjuds du goda utvecklingsmöjligheter.

Kompetensförsörjning

VTI har en långsiktig strategi för kompetensförsörjning och arbetar ständigt med att identifiera, kartlägga och synliggöra verksamhetens kompetensbehov på såväl kort som lång sikt. Vi gör det bland annat genom att ta fram kompetensförsörjningsplaner, bemanningsplaner samt ersättningsplanering vid pensionsavgångar.

Doktorandprogram

VTI:s doktorandprogram innebär möjlighet till personlig utveckling, är en viktig del i att stärka myndighetens kunskapsbas och ett sätt att bidra till transportsektorns långsiktiga kompetensförsörjning. Samtidigt är doktorandprogrammet viktigt för VTI:s samverkan med landets universitet och högskolor. Ett stort antal medarbetare deltar i pågående doktorandstudier eller har en doktorsexamen.

Senast uppdaterad: