Karriär och utveckling

VTI är en kunskapsorganisation där medarbetarna är den största tillgången. Därför satsar vi på möjlighet till utveckling.

Kompetensförsörjning och kompetensutveckling

VTI har en långsiktig strategi för kompetensförsörjning och arbetar ständigt med att identifiera, kartlägga och synliggöra verksamhetens kompetensbehov för de närmaste åren. Vi gör det bland annat genom att ta fram kompetensutvecklingsplaner, bemanningsplaner och planer för pensionsavgångar.

Doktorandprogram

VTI:s doktorandprogram är en möjlighet till personlig utveckling, en viktig del i att stärka institutets kunskapsbas och ett sätt att bidra till transportsektorns långsiktiga kompetensförsörjning. Samtidigt är doktorandprogrammet viktigt för VTI:s samverkan med landets universitet och högskolor.

VTI:s samverkan

Senast uppdaterad: