EU-projekt

EU-flagga

VTI har stor erfarenhet av att medverka i projekt som finansieras av EU.

Just nu deltar VTI i följande EU-projekt.

Safe System for radical improvement of road safety in low and middle income African countries.

Finansiering genom EU-programmet HorisoEuropa.

Kontaktperson: Ary Silvaon, forskare.

AfroSAFE:s webbplats Länk till annan webbplats.

Augmenting and Evaluating the Physical and Digital Infrastructure for CCAM deployment.

Finansiering genom EU-programmet Horisont Europa.

Kontaktperson: Johan Olstam, forskningsledare.

Läs mer om Augmented CCAM Länk till annan webbplats.

CARIN-PT resilient & Inclusive public transport.

Finansiering genom Joint Program Initiative Urban Europe (JPI Urban Europe.

Kontaktperson: Chiara Vitrano, forskare.

Läs mer om CARIN-PT Länk till annan webbplats.

Collaborative System of Systems Exploration of Aviation Products, Services and Business Models.

Finansiering genom EU-programmet Horisont Europa.

Kontaktperson: Magnus Eek, forskningschef.

Holistic and adaptivE Interface Design for human-technology Interactions.

Finansiering genom EU-programmet Horisont Europa.

Kontaktperson: Anna Anund, forskningschef.

HEIDI:s webbplats Länk till annan webbplats.

Integrated 4D driver modelling under uncertainty.

Finansiering genom EU-programmet Horisont Europa.

Kontaktperson: Johan Olstam, forskningsledare.

i4Driving:s webbplats Länk till annan webbplats.

Integrating Adaptive Learning in Maritime Simulator-Based Education and Training with Intelligent Learning System.

Finansiering genom EU-programmet Horisont Europa.

Kontaktpersoner:

iMaster:s webbplats Länk till annan webbplats.

Low particle Emissions and lOw Noise Tyres.

Finansiering genom EU-programmet Horisont 2020.

Kontaktperson: Mats Gustafsson, senior forskare.

LEON-T:s webbplats Länk till annan webbplats.

MEdiating between Driver and Intelligent Automated Transport systems on Our Roads.

Finansiering genom EU-programmet Horisont 2020.

Kontaktperson: Anna Anund, forskningschef.

Mediator:s webbplats Länk till annan webbplats.

Nordic way 3.

Finansiering genom EU-programmet CEF, Connecting Europe Facility.

Kontaktperson: Björn Lidestam, senior forskare.

NW3:s webbplats Länk till annan webbplats.

PracticAl and Effective tools to moNitor and Assess CommErciAl drivers’ fitness to drive.

Finansiering genom EU-programmet Horisont 2020.

Kontaktperson: Anna Anund, forskningschef.

PANACEA:s webbplats Länk till annan webbplats.

ReDriv - plattform och utveckling av regional ladd- och drivmedels-infrastruktur.

Finansiering genom EU-programmet Horisont 2020.

Kontaktperson: Petra Stelling, senior utredare.

ReDrive:s webbplats Länk till annan webbplats.

Robust Automated Driving in Extreme Weather.

Finansiering genom EU-programmet Horisont Europa.

Kontaktperson: Maytheewat Aramrattana, forskare.

ROADVIEW:s webbplats Länk till annan webbplats.

SHared automation Operating models for Worldwide adoption.

Finansiering genom EU-programmet Horisont 2020.

Kontaktperson: Anna Anund, forskningschef.

SHOW:s webbplats Länk till annan webbplats.

Två tävlingar för forskare inom transportområdet.

Finansiering genom EU-programmet Horisont 2020.

Kontaktperson: Birgitta Sandstedt, avdelningschef.

TRA VISIONS webbplats Länk till annan webbplats.

Open access virtual testing protocols for enhanced road user safety.

Finansiering genom EU-programmet ECSEL Joint Undertaking.

Kontaktperson: Maytheewat Aramrattana, forskare.

VALU3S:s webbplats Länk till annan webbplats.

Gender Equality Plan (GEP)

VTI Gender Equality Plan är en översikt över arbetet med jämställdhet på VTI. I enlighet med EU:s ramprogram för forskning och innovation, Horizon Europe, har en Gender Equality Plan (GEP), tagits fram.

VTI:s Gender Equality Plan (GEP) Pdf, 191.5 kB.

Senast uppdaterad: