EU-projekt

Europakarta med flaggor för länderna utställda.
Illustration: Koya979/StockAdobe.com

VTI har stor erfarenhet av att medverka i projekt som finansieras av EU.

Här kan du se vilka EU-projekt som VTI deltar i just nu.

AfroSAFE Safe System for radical improvement of road safety in low and middle income African countries.

Projektet finansieras genom EU-programmet Horisont Europa, bidragsavtal nummer 101069500.

Kontaktperson: Ary Silvano, forskare.

AfroSAFE:s webbplats Länk till annan webbplats.

Augmented CCAM Augmenting and Evaluating the Physical and Digital Infrastructure for CCAM deployment.

Projektet fianansieras genom EU-programmet Horisont Europa, bidragsavtal nummer 101069717.

Kontaktperson: Johan Olstam, forskningsledare.

Läs mer om Augmented CCAM Länk till annan webbplats.

CARIN-PT – resilient & Inclusive public transport.

Projektet finansieras genom Joint Program Initiative Urban Europe (JPI).

Kontaktperson: Chiara Vitrano, forskare.

Mer om EU-projektet CARIN-PT Länk till annan webbplats.

EU-logotyp som visar att projektet har delfinansierats av Europeiska unionen.

COLOSSUS – Collaborative System of Systems Exploration of Aviation Products, Services and Business Models.

Projektet finansieras genom EU-programmet Horisont Europa, bidragsavtal nummer 101097120.

Kontaktperson: Magnus Eek, forskningschef.

Mer om EU-projektet COLOSSUS Länk till annan webbplats.

e-MATS – Electric Multimodal Transport Systems for Enhancing Urban Accessibility and Connectivity

Projektet finansieras genom EU-programmet Horisont Europa gemensamt med Europe's Rail.

Kontaktperson: David Daniels, senior forskare

Mer om EU-projektet e-MATS på Urban Europe webbplats Länk till annan webbplats.

EU-logotyp som visar att projektet har delfinansierats av Europeiska unionen.

FutuRe – Delivering innovative rail services to revitalise capillary lines and regional rail services

Projektet finansieras genom EU-programmet Horisont Europa gemensamt med Europe's Rail.

Kontaktpersoner:

Mer om EU-projektet FutuRe på Europe's Rail:s webbplats Länk till annan webbplats.

EU-logotyp som visar att projektet har delfinansierats av Europeiska unionen.

HEIDI – Holistic and adaptivE Interface Design for human-technology Interactions.

Projektet finansieras genom EU-programmet Horisont Europa, bidragsavtal nummer 101069538.

Kontaktperson: Anna Anund, forskningschef.

HEIDI:s webbplats Länk till annan webbplats.

i4Driving – Integrated 4D driver modelling under uncertainty.

Projektet finansieras genom EU-programmet Horisont Europa, bidragsavtal nummer 101076165.

Kontaktperson: Johan Olstam, forskningsledare.

i4Driving:s webbplats Länk till annan webbplats.

i-MASTER – Integrating Adaptive Learning in Maritime Simulator-Based Education and Training with Intelligent Learning System.

Projektet finansieras genom EU-programmet Horisont Europa, bidragsavtal nummer 101060107.

Kontaktpersoner:

i-MASTER:s webbplats Länk till annan webbplats.

LEON-T – Low particle Emissions and lOw Noise Tyres.

Projektet finansieras genom EU-programmet Horisont 2020, bidragsavtal nummer 955387.

Kontaktperson: Mats Gustafsson, senior forskare.

LEON-T:s webbplats Länk till annan webbplats.

MOTIONAL – Mobility management multimodal environment and digital enablers

Finansiering genom EU-programmet Horisont Europa gemensamt med Europe's Rail, bidragsavtal nummer 101101973.

Kontaktpersoner:

Mer om EU-projektet MOTIONAL på Europe's Rail:s webbplats Länk till annan webbplats.

EU-logotyp som visar att projektet har delfinansierats av Europeiska unionen.

NW3 – Nordic way 3

Projektet finansieras genom EU-programmet CEF, Connecting Europe Facility, bidragsavtal nummer 1769010.

Kontaktperson: Björn Lidestam, senior forskare.

NW3:s webbplats Länk till annan webbplats.

EU-logotyp som visar att projektet har delfinansierats av Europeiska unionen.

PANACEA – PracticAl and Effective tools to moNitor and Assess CommErciAl drivers’ fitness to drive.

Projketet finansieras genom EU-programmet Horisont 2020, bidragsavtal nummer 953426.

Kontaktperson: Anna Anund, forskningschef.

PANACEA:s webbplats Länk till annan webbplats.

R2DATO – Rail to Digital Automated up to Autonomous Train Operation

Projektet finansieras genom EU-programmet Horisont Europa gemensamt med Europe's Rail.

Kontaktperson: Daniel Knutsen, doktorand

Mer om projektet R2DATO på Europe's Rail:s webbplats Länk till annan webbplats.

EU-logotyp som visar att projektet har delfinansierats av Europeiska unionen.

ROADVIEW – Robust Automated Driving in Extreme Weather.

Projektet finansieras genom EU-programmet Horisont Europa, bidragsavtal nummer 101069576.

Kontaktperson: Maytheewat Aramrattana, forskare.

ROADVIEW:s webbplats Länk till annan webbplats.

SHOW – SHared automation Operating models for Worldwide adoption.

Projektet finansieras genom EU-programmet Horisont 2020, bidragsavtal nummer 875530.

Kontaktperson: Anna Anund, forskningschef.

SHOW:s webbplats Länk till annan webbplats.

SuRuMo – Sustainable Rural Mobility

Projektet finansieras genom InterReg Central Baltic, bidragsavtal nummer CB0100064.

Kontaktperson: Anna Anund, forskningschef.

Mer om SuRuMo på Central Baltic Programmes webbplats Länk till annan webbplats.

Logotyp som visar att projektet finansierats av Interreg och EU.

SYMPEUS syftar till att främja samarbete och innovation inom transportforskning mellan Europeiska unionen och USA

Projektet fianansieras genom Horisont Europa, bidragsavtal nummer 101138195.

Kontaktperson: Birgitta Sandstedt, avdelningschef

Mer om SYMPEUS på ECTRI:s webbplats Länk till annan webbplats.

Gender Equality Plan (GEP)

VTI Gender Equality Plan är en översikt över arbetet med jämställdhet på VTI. I enlighet med EU:s ramprogram för forskning och innovation, Horizon Europe, har en Gender Equality Plan (GEP), tagits fram.

VTI:s Gender Equality Plan (GEP) Pdf, 191.5 kB.

Senast uppdaterad: