Hanna Fager utvecklar VTI:s kunskap om vägmarkeringar

Kvinna håller i ett prov.

Hanna Fager håller i ett certifierat vägmarkeringsmaterial utlagt på provkroppar av asfalt. I maskinen bakom mäter hon kulör, vidhäftning och hårdhet på prover som åldrats i UV-kammare. Foto: Elsa Bolling-Landtblom

Hanna Fager är senior forskare på VTI med inriktning på vägmarkeringsmaterial anpassade för den nordiska marknaden. Hon har också kloka tankar om hur det går att kombinera en fullt pågående forskarkarriär med ett intensivt privatliv som förälder med småbarn.

Hanna Fager ansvarar för återuppbyggnaden av VTI:s laboratorium för provning av vägmarkeringsmaterial. Utöver de fältmätningar VTI redan gör handlar det att till exempel utföra kemisk analys av de material som används.

Den nordiska certifieringen är ett annat projekt som VTI deltar i. Hon och seniora forskaren Carina Fors sitter i styrgruppen för NordicCert – Nordic certification of road marking materials – ett nordiskt samarbete mellan Danmark, Island, Norge och Sverige.

Det är ett tämligen stort projekt som innebär mycket arbete och där det sker stora förändringar. Det handlar om vägmarkeringsmaterial som läggs ut på provfält, sedan utförs mätningar. Materialen måste klara vissa funktionskrav för att bli certifierade. Tidigare har dessa certifikat gällt tills vidare, men nu måste de uppdateras regelbundet.

– NordicCert efterfrågar även kemisk analys vilket gjorde att det åter fanns motiv för VTI att starta sitt mätlabb som legat nere sedan slutet av 1990-talet. Vi har hittat den utrustning som fanns sedan tidigare och jag har fått stöttning av de kollegor som var med innan nedläggningen. I framtiden ser jag goda möjligheter även till forskning inom ämnet vägmarkeringsmaterial, säger Hanna Fager.

Hanna Fager har alltid varit intresserad av material. Första sommarjobbet var på ett korrosionslaboratorium. Tidigare har hon arbetat med färgsystem samt lack och lim. Vägmaterial är en annan produkt men analysmetoderna är gemensamma.

Hanna är uppväxt i Sandviken och flyttade till Linköping för att läsa till civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik.

– Jag har alltid varit vetgirig och velat förstå det tekniska vilket jag nog fått från pappa. Pappa var civilingenjör. Det påverkar att känna till att det finns en möjlig framtid. Jag blev också civilingenjör vilket var rätt val.

Hon disputerade 2014 på samma lärosäte med en avhandling inom tunnfilmsfysik som handlade om nitridbeläggningar på skärverktyg. Hanna har under sin utbildning varit flera gånger i Tyskland som utbytesstudent och även varit post doc på Max Planckinstitutet för järnforskning (MPIE) i Düsseldorf.

Max Planckinstitutet med sina resurser är en fantastisk forskningsmiljö, enligt Hanna Fager. På VTI finns också en hög ambitionsnivå, inte minst när det gäller att utveckla kunskapen om vägmarkeringsmaterial.

– Jag hoppas att vi blir fler som jobbar med detta på VTI. Det är viktigt och kommer bli än viktigare framöver. Jag får känslan att mycket kommer att förändras. Det kommer ny asfalt bestående av biobaserade produkter, det handlar om miljöfrågor med mikroplaster och andra partikelutsläpp. Det är också roligt att det finns så många andra på VTI som har andra kompletterande kompetenser.

Jobbet på VTI gör att Hanna Fager kan utveckla sig som forskare vilket passar henne. I och med doktorerandet blev hon fostrad in i ett yrkesliv som innebär frihet men med stort ansvar.

– Jag trivs inte med att bli väldigt hårt styrd och vill bli litad på att jag gör ett bra jobb där drivkraften är min egen.

Ibland behöver hon bara jobba på, men det händer att hon kan ta kortare dagar för att hinna gå och träna. Det gäller hitta den begränsningen själv. Hon styrketränar och springer, samtidigt tycker hon att hon hinner med barnen.

– Jag och min man är ganska mycket med våra barn. Det fungerar bra. Vi leker och pysslar med dem, gör utflykter, läser böcker och spelar spel. På sommaren är vi ute i stugan.

Det vara stressigt på arbetet ibland. Hon upplever ändå inte att det varit så jobbigt, viss hjälp har hon genom sitt nära samarbete med Carina Fors. Utmaningen är att hitta ett bra arbetssätt och att ta sig tid.

Hanna Fager är en av medarbetarna VTI uppmärksammar genom en porträttserie i samband med jubileet Vägteknisk forskning 100 år.

Text: Gunilla Rech

Hanna Fager

Familj: Man och två barn på 4 och 7 år.

Bor: Villa i Ryd.

Ålder: 39 år.

Intressen: Läser många böcker, både skön- och facklitteratur. Lyssnar på P1-poddar, särskilt politiska som Ekots lördagsintervju och programmet Språket. Hon sjunger i kör, träffar vänner ibland, men mest blir det umgänge med familjen och släkten.

Du vet väl att du kan prenumerera på VTI:s nyheter?

  • Nyhetsbrev: skickas ut med e-post sex gånger per år.
  • VTI aktuellt: kundtidning som ges ut fyra gånger per år. Få den kostnadsfritt hem i brevlådan eller digitalt med e-post.

Kontakt