En jordglob som visar olika väderfenomen och brand.

Välkommen till Transportforum

Vi är så glada att äntligen ha kunnat genomföra Transportforum 2022 på plats i Linköping. Tack till dig som deltog!

Nu blickar vi framåt och välkomnar dig till nästa Transportforum som vi planerar hålla i januari 2024.

I mer än 30 år har VTI arrangerat Transportforum – inspiration, kunskap och nätverk för transportsektorn.

Transportforum är Nordens största konferens för transportsektorn.

En man som talar och gestikulerar med händerna.

Inledningstalare 2022

Klimatanpassning var temat för årets inledningssession på Transportforum.

Banderoll med Transportforums logotyp.

Sammanställning av referat

Ta del av sammanställningar av referat (abstacts) från tidigare konferenser.

Mobil med Transportforums app öppen som ligger på ett utskrivet programblad.

Konferensprogram 2022

Programmet omfattar ett 60-tal sessioner och nära 260 föreläsningar.

Talare på en stor scen.

Om Transportforum

Transportforum vänder sig till offentliga och privata aktörer inom transport och infrastruktur i Sverige. Konferensen omfattar alla trafikslag och är indelad i elva ämnesområden.

Kontakta oss

Frågor om fakturor eller bokningar

Kontakta: congress@grandtravel.se

Övriga frågor om Transportforum

Kontakta: transportforum@vti.se