Transportforum 2021

Transportforum, som denna gång är en digital konferens, hålls 13-14 januari 2021. Information om anmälan, program och utställning hittar du på en egen eventsida.

Transportforum ställer om! Med tanke på den osäkerhet som råder kring covid-19 har vi beslutat att att forma om Transportforum 2021 från en fysisk konferens i Linköping till en digital konferens. På så sätt gör vi den senaste kunskapen tillgänglig och ger möjlighet till utbyte mellan transportsektorns aktörer, trots rådande restriktioner.

Anmälan och program

Anmälan, program och mer information för deltagare, utställare och föreläsare hittar du på Transportforum 2021:s eventsida hos konferensarrangören Trippus.

Anmälan och program (Trippus)länk till annan webbplats

Inledning med anknytning till coronakrisen

Temat för inledningssessionen 2021 är:

Coronakrisens påverkan på staden.

Världens städer växer, urbanisering är en megatrend. Det är i städerna allt fler söker och finner sin framtid. Bra jobb, utbildning, nöjen och frihet lockar.

Stadens värde ligger i att många personer finns på samma ställe. Coronakrisen, med dess krav på social distansering har utmanat koncept som förtätning, agglomeration och kollektivtrafik, vilka alla bygger på närhet. Den har också drivit på internethandeln, som konkurrerar med staden om ställningen som den självklara marknadsplatsen, och visat att jobbet i många fall kan skötas på distans.

Vad betyder det för stadens transporter? Vilka effekter klingar av och vilka kan förväntas bestå? Vad gör det med staden, nu och i framtiden? Det är frågor som kommer att behandlas under Transportforums inledande session.

Inledningstalare är:

Dan Firth, Programme Director, Transport and Urban Planning på C40 cities, ett nätverk av internationella storstäder som fokuserar på klimatfrågor. Dan kommer att berätta hur C40s medlemsstäder har anpassat transporter och mobilitet till pandemin och koppla det till C40s arbete med "Green and Just Recovery" - hur en grön återhämtning kan bidra till att skapa jobb och främja hälsa.

Lena Hiselius, docent Lunds universitet, forskningsledare på K2. Lenas presentation tar upp den möjlighet coronakrisen ger att formulera en ny vision för kollektivtrafiken, med utgångspunkt i klimatomställningens behov. Vilken roll kan kollektivtrafiken få efter corona och hur kan linjenät och kollektivtrafiknoder behöva anpassas till de mönster för arbete, boende och pendling som utvecklats under krisen? Presentationen utgår från bidrag i K2s antologi ”Omstart för kollektivtrafiken – idéer för en hållbar framtid” samt studier av coronas påverkan på arbete och pendling.

Charlotta Mellander, professor i nationalekonomi på Handelshögskolan i Jönköping med inriktning mot regionalekonomi och städer. Charlotta föreläser om hur viktig platsen blivit för den ekonomiska utvecklingen. Charlotta kommer bland annat att prata om urbanisering, digitalisering och ungas flyttmönster och hur dessa krafter påverkar våra städer och inte minst gapet mellan stad och land – och vad händer med allt detta när en pandemi kommer?

Mark Isitt, Journalist och författare, programledare för Grand Designs i TV4 och Stadsinspektionen i P1 samt arkitekturkritiker på Göteborgs-Posten sedan 2007. Vinnare av Sveriges arkitekters kritikerpris 2018. Mark deltar som reflektör, kommenterar presentationerna utifrån sina infallsvinklar och deltar i ett avslutande samtal med presentatörerna.

Karin Klingenstierna är moderator för inledningssessionen.

Kvinna håller en mic och föreläser.

Konferensbidrag

11 ämneskommittéer granskar samtliga abstracts till konferensen.

Man föreläser för publik.

Tidigare konferenser

Ta del av sammanställningar av referat från tidigare konferenser.

Frågor och funderingar

Har du frågor om konferensen? Eller förslag på hur vi kan bli bättre som arrangörer? Välkommen att kontakta oss.

Se Kontakt på Transportforums eventsida (Trippus)länk till annan webbplats

Senast uppdaterad: