Tillgänglighetsredogörelse för vti.se

VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut står bakom den här webbplatsen. Den här sidan beskriver hur vti.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vti.se är i nuläget delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnitt om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Kan du inte använda delar av vår webbplats?

Om du behöver innehåll från vti.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du kontakta oss så försöker vi hjälpa dig.

E-post: kom@vti.se

Telefon: 013-20 40 00

Svarstiden är normalt tre arbetsdagar.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar efter att förbättra vår webbplats. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns. Vi är tacksamma för alla synpunkter och förslag på hur vi kan förbättra webbplatsens tillgänglighet.

E-post: kom@vti.se

Telefon: 013-20 40 00

Svarstiden är normalt tre arbetsdagar.

Tillsyn

Är du inte nöjd med hur vi hanterar ditt påpekande om bristande webbtillgänglighet eller din begäran om tillgängliggörande av innehåll kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) som ansvarar för tillsynen av lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Anmäl bristande tillgänglighet på DIGG:s webbplats Länk till annan webbplats.

Innehåll som inte är tillgängligt

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt.

Bristande förenlighet med lagkraven

Dokument

VTI publikationer och dokument som finns på vti.se är inte fullt ut tillgänglighetsanpassade. Arbete pågår med att tillgänglighetsanpassa dokumenten och göra om dokument till webbsidor där det är möjligt.

I våra VTI publikationer finns brister i exempelvis tabeller, diagram, figurer, ekvationer, kontraster och språk.

Webbsidor

  • Det kan finnas bilder som saknar alternativa texter, eller där vi av misstag glömt att ändra alt-texten när vi byter bilder och därför blir helt fel för sammanhanget.
  • Brister i rubrikordningen på sidor förekommer så att den logiska läsordningen blir fel.
  • Vi strävar efter att länkar ska vara beskrivande och kunna stå för sig själva. Det är ett hantverk som ibland inte blir så tydligt som det skulle kunna vara.

Oskäligt betungande anpassning

VTI åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service i det fortlöpande arbetet med våra VTI publikationer. Publikationerna är omfattande, med många diagram och tabeller och varje publikation tar uppskattningsvis tre arbetsdagar att tillgänglighetsanpassa. Varje år publicerar vi ett hundratal publikationer i DiVA (Digitala vetenskapliga arkivet).

Publikationerna är delvis tillgänglighetsanpassade, men det finns brister som nämnts ovan. Att fullt ut tillgänglighetsanpassa våra publikationer anser vi vara oskäligt betungande med hänsyn till vår storlek, vår uppgift samt de resurser som krävs i förhållande till de fördelar som det innebär för personer med funktionsnedsättning.

Vi uppmanar den som inte kan ta till sig innehållet i en VTI-publikation att höra av sig till oss så kommer vi att göra en särskild insats för att förbättra tillgängligheten i publikationen. Se kontaktuppgift ovan under rubriken Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet.

Åtgärder för att förbättra tillgängligheten

Vi arbetar löpande med innehållet på webbplatsen för att hitta och åtgärda fel som saknade alternativtexter för bilder samt fel på rubriker och länktexter. Arbete med att tillgänglighetsanpassa dokument pågår.

Senast uppdaterad: