Tillgänglighetsredogörelse

VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna ta del av vår forskning och kunna använda vår webbplats.

I denna redogörelse beskriver vi hur vi uppfyller lagen om tillgänglighet på webbplatsen, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vti.se är i nuläget delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, och arbete pågår för att uppfylla kraven helt.

Kan du inte använda delar av vår webbplats?

Om du behöver innehåll från vti.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du kontakta oss så försöker vi hjälpa dig.

E-post: kombi@vti.se

Telefon: 013-20 40 00

Svarstiden är normalt tre arbetsdagar.

Rapportera brister

Vi strävar efter att förbättra vår webbplats. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns. Vi är tacksamma för alla synpunkter och förslag på hur vi kan förbättra webbplatsens tillgänglighet.

E-post: kombi@vti.se

Telefon: 013-20 40 00

Svarstiden är normalt tre arbetsdagar.

Tillsyn

Är du inte nöjd med hur vi hanterar ditt påpekande om bristande webbtillgänglighet eller din begäran om tillgängliggörande av innehåll kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) som ansvarar för tillsynen av lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Kontakta DIGG Länk till annan webbplats.

Innehåll som inte är tillgängligt

Dokument: Våra VTI-publikationer är tillgänglighetsanpassade i stor utsträckning, men övriga dokument på webbplatsen är inte tillgänglighetsanpassade ännu. Där åberopar vi undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Men arbetet med att göra alla våra dokument tillgängliga pågår.

Åtgärder för att förbättra tillgängligheten

Vi arbetar löpande med innehållet på webbplatsen för att hitta och åtgärda fel som saknade alternativtexter för bilder samt fel på rubriker och länktexter. Arbete med att tillgänglighetsanpassa dokument pågår.

Senast uppdaterad: