Regeringsuppdrag

Här presenteras VTI:s pågående och redovisade regeringsuppdrag från 2012 och framåt.

Pågående uppdrag

2018-2023

Uppdrag att ta fram och sprida kunskap om mikroplastutsläpp från transportsystemet

Uppdraget löper från 1 januari 2018 och ska slutredovisas till regeringen senast den 1 juni 2021.

Uppdrag om mikroplastutsläpp

Nationellt kunskapscentrum för forskning och utbildning om cykling

Vid årsskiftet 2017/2018 fick VTI i uppdrag av att vara administrativ värd för Sveriges nya nationella kunskapscentrum för forskning och utbildning om cykling.

Cykelcentrum – Ett kunskapscentrum vid VTI Länk till annan webbplats.

Avslutade uppdrag

2017

Uppdrag att ta fram kunskapsunderlag om trafikens samhällsekonomiska kostnader, SAMKOST 3

Slutrapport: "Redovisning av regeringsuppdrag kring trafikens samhällsekonomiska kostnader: SAMKOST 3" (2018) i Digitala vetenskapliga arkivet, DiVA Länk till annan webbplats.

Delrapporter, SAMKOST 3:

 • VTI rapport 990
 • VTI rapport 972
 • VTI rapport 988A
 • VTI rapport 983
 • VTI notat 15-2018
 • VTI notat 19-2018
 • CTS working papers

2016

Uppdrag att genomföra en studie om effektiva och innovativa lösningar för kollektivtrafik på landsbygd

Slutrapport: "En studie om effektiva och innovativa lösningar för kollektivtrafik på landsbygd: slutrapport av regeringsuppdrag" (2017) i Digitala vetenskapliga arkivet, DiVA Länk till annan webbplats.

Delrapporter, effektiva och innovativa lösningar för kollektivtrafik på landsbygd:

 • VTI notat 13-2017
 • VTI notat 21-2017
 • VTI rapport 949
 • VTI rapport 950

Uppdrag att ta fram en kunskapssammanställning om orsakerna bakom minskad cykling bland barn och unga

Slutrapport: "Cykling bland barn och unga: en kunskapssammanställning" (2017) i Digitala Vetenskapliga Arkivet, DiVA Länk till annan webbplats.

2015

Uppdrag att ta fram kunskapsunderlag om trafikens samhällsekonomiska kostnader, SAMKOST 2

Slutrapport: "SAMKOST 2: redovisning av regeringsuppdrag kring trafikens samhällsekonomiska kostnader" (2016) i Digitala Vetenskapliga Arkivet, DiVA Länk till annan webbplats.

Delrapporter, SAMKOST 2:

 • VTI rapport 908
 • VTI rapport 907
 • VTI rapport 896
 • VTI notat 24-2016
 • VTI notat 22A-2016
 • VTI notat 23A- 2016
 • VTI notat 15A-2016
 • CTS working papers

2013

Uppdrag att ta fram underlag om banavgifter relaterade till införlivandet av SERA-direktivet

Uppdrag att analysera förarprov för körkort ur ett genusperspektiv

Mäns och kvinnors möjligheter att genomföra förarprov för körkort med godkänt resultat (2016) i Digitala Vetenskapliga Arkivet, DiVA Länk till annan webbplats.

2012

Uppdrag att ta fram kunskapsunderlag om trafikens samhällsekonomiska kostnader, SAMKOST 1

Slutrapport: "SAMKOST: redovisning av regeringsuppdrag kring trafikens samhällsekonomiska kostnader" (2014) i Digitala Vetenskapliga Arkivet, DiVA Länk till annan webbplats.

Delrapporter, SAMKOST 1:

 • VTI rapport 832
 • VTI rapport 833
 • VTI rapport 835

Kontakt

Senast uppdaterad: