Arbetsmiljö

händer som håller upp pusselbitar.
Foto: Yuri Arcurs/Mostphotos.com

VTI arbetar systematiskt och strategiskt med att utveckla och förbättra arbetsvillkor och arbetsmiljö. Vi lägger fokus på att bevara och utveckla de faktorer som bidrar till arbetsglädje, god hälsa och välbefinnande.

Hälsofrämjande insatser

För att minska ohälsa arbetar VTI aktivt med förebyggande och hälsofrämjande insatser. Bland annat erbjuder vi subventionerad massage och friskvårdsbidrag om 3 000 kronor per år. Medarbetarsamtal och medarbetarundersökningar genomförs kontinuerligt. Stöd från företagshälsovård erbjuds vid behov.

Fler exempel på förmåner

Lika villkor

VTI bedriver ett strategiskt arbete kring lika villkor och eftersträvar mångfald inom flera områden såsom kompetens, etnicitet, kön och ålder. Vi gör det genom att främja ett inkluderande synsätt och en god, kreativ arbetsmiljö. Medarbetarnas varierande bakgrund och kompetens är viktiga faktorer för att arbetet ska präglas av hög kvalitet och utgå från kundens behov.

Jämställdhetsintegrering

VTI arbetar för att främja jämställdhet inom myndigheten och inom transportsektorn, med utgångspunkt i de transportpolitiska respektive jämställdhetspolitiska målen. I enlighet med EU:s ramprogram för forskning och innovation, Horizon Europe, har en Gender Equality Plan (GEP), tagits fram.

VTI:s Gender Equality Plan (GEP)Pdf, 186.5 kB. Länk till annan webbplats. (Pdf, 186.5 kB)

Senast uppdaterad: