Arbetsmiljö och god hälsa

VTI arbetar systematiskt och strategiskt med att utveckla och förbättra arbetsvillkor och arbetsmiljö. Vi lägger fokus på att bevara och utveckla de faktorer som bidrar till arbetsglädje, god hälsa och välbefinnande.

Hälsofrämjande insatser

För att minska sjuktalen arbetar VTI aktivt med förebyggande och hälsofrämjande insatser. Bland annat erbjuder vi en motionspeng om 3 000 kronor per anställd och inarbetat år.

Lika villkor

VTI bedriver ett löpande, strategiskt arbete kring lika villkor och strävar efter mångfald inom områden som kompetens, bakgrund, etnicitet, kön och ålder. Vi gör det genom att främja ett inkluderande synsätt och en god, kreativ arbetsmiljö. Medarbetarnas varierande bakgrund och kompetens är viktiga faktorer för att arbetet ska präglas av hög kvalitet och kundorientering.

VTI:s Gender Equality Plan (GEP) Pdf, 186.5 kB. (Pdf, 186.5 kB)

VTI:s värdegrund

Ett gott medarbetarskap på VTI ska kännetecknas av;

  • engagemang
  • samarbete
  • kompetens och
  • humor.

I vår värdegrund kan du läsa mer om den policy som finns för ledarskap och medarbetarskap.

VTI:s värdegrund

Senast uppdaterad: