Uppmärksamhet och distraktion

VTI undersöker flera aspekter av uppmärksamhet och ouppmärksamhet i trafiken, bland annat hur olika faktorer inverkar på och förändrar trafikantens beteende och hur olika motåtgärder kan lindra effekten av förardistraktion, men även hur förarna anpassar sitt beteende.

För att hitta framkomliga lösningar bygger vi vår forskning på väl förankrad teoretisk kunskap och god metodologisk erfarenhet i moderna forskningsmiljöer, som vi ständigt utvecklar.

Att vara (tillräckligt) uppmärksam på trafiken omkring oss är en förutsättning för ett säkert transportsystem. I det dagliga livet händer det dock ofta att vi väljer eller lockas att vända vår uppmärksamhet bort från själva körningen. Om, hur och i vilka sammanhang detta påverkar trafiksäkerheten är omtvistat och det finns tyvärr inga enkla svar.

Ett navigationssystem lockar dig säkert att vända blicken från vägen, men är det mer eller mindre farligt jämfört med att använda papperskartor. Mobiltelefonen påverkar säkerligen din körning, men tänk om telefonsamtalet är den faktor som gör att du hinner fram till nästa rastställe innan den smygande tröttheten tar överhanden?

VTI:s arbete syftar till att förstå mänskligt beteende och att utveckla teknik på människans villkor så att transportsystemet blir både användarvänligt och säkert. Det bedrivs i samarbete med nationella och internationella experter inom uppmärksamhets- och distraktionsområdet.

Lista med publikationer inom vår forskning om uppmärksamhet och distraktion (Digitala Vetenskapliga Arkivet, DiVA) Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: