Medvetna felhandlingar i trafiken

Kvinna som kör bil.
Foto: Lightpoet/mostphotos.com

Forskning har visat att majoriteten av trafikolyckor orsakas av den mänskliga faktorn. Om syftet är att öka trafiksäkerheten räcker inte denna kunskap utan man måste även rikta in sig på vad som påverkar beteendet.

Studier har visat att den mänskliga faktorn kan delas in i olika felhandlingar:

  • misstag (till exempel brister i bedömningen av andras hastighet),
  • rutinfel (fel som beror på slarv eller glömska) och
  • medvetna felhandlingar (till exempel fortkörning, omkörning då sikten är skymd).

Då det gäller trafikolyckor har man funnit att det är medvetna felhandlingar som utgör huvudorsaken snarare än misstag och rutinfel. Detta innebär att trafikolyckor inte alltid beror på begränsningar hos föraren utan vad han/hon faktiskt avser att göra.

Medvetna felhandlingar beskrivs som en medveten avvikelse från rutiner som i vanliga fall skall skydda individen från fara. Denna avvikelse kan förstås utifrån olika personliga och sociala faktorer där bland annat begrepp som attityd och norm ingår. För att förändra ett sådant beteende krävs en rejäl satsning på information och utbildning vilken i sin tur bör vila på en vetenskaplig bas.

Senast uppdaterad: