Trafikantutbildning

VTI har under många år forskat inom området trafikantutbildning. Människans säkra mobilitet i trafiken är vårt fokus. Vi vänder oss därför till ung som gammal i olika roller och med olika ursprung i ett lärande över livets alla skeenden. Både privatpersoner och yrkesförare behöver bra utbildning, utifrån flera olika aspekter. Det är till exempel viktigt att yrkesförare får utvecklas och har stöd av en god säkerhetskultur i sin organisation.

Det finns olika pedagogiska metoder och verktyg att ta hjälp av vid utbildning. Vi forskar bland annat på attityder till risker samt på träning i simulator där svåra trafiksituationer kan övas utan att äventyra säkerheten. Vi är också med och utvärderar de förändringar som sker inom trafikantutbildningsområdet så att ett ständigt förbättringsarbete kan stödjas.

Arbetsområden

Utifrån ett tvärvetenskapligt perspektiv arbetar vi med att:

 • Utveckla modeller och verktyg för lärande i trafiken
 • Utvärdera utbildning för olika trafikantgrupper
 • Utveckla teorier och metoder för forskning och utvärdering
 • Studera inlärning av ny teknik och förarstödssystem i fordon
 • Stödja trafiklärare i deras utbildningsverksamhet
 • Studera framgångsfaktorer för systematiskt och livslångt lärande
 • Initiera utvärdering och studier av miljörelaterad utbildning/träning
 • Skapa och underhålla samarbete med branschorganisationer samt internationella kontakter och stöd.

Vi erbjuder

VTI:s forskning och arbete inom trafikantutbildning erbjuder:

 • Lång tradition
 • Samlad kompetens
 • Tvärvetenskaplig och bred ansats
 • Ny kompetens inom bland annat:
  – förändringsprocesser
  – säkerhetskultur
  – pedagogik.

Pågående och avslutade projekt

Vi har nyligen avslutade, pågående och planerade forskningsprojekt som handlar om:

 • MC-förare – utvärdering av SMC-kurser, inställning till risker, utökad riskutbildning
 • Moped – utvärdering av ny körkortsklass
 • Nya pedagogiska metoder – simulatorbaserad träning
 • Unga körkortstagare – utvärdering av ny kursplan B, handledare, utökad riskutbildning, attityder
 • YrkesförareHögre behörighet och vidareutbildning, nytt yrkesförardirektiv, simulatorbaserad träning
  "Blåljusförare", inte yrkesförare, ingen standard
  Ingen certifiering, ny kursplan för polisen.
 • Äldre förare– fortsätta eller sluta? Vidareutbildning för 65+, simulatorbaserad träning.
Christina Stave är av typen sv:link, måste vara en sv:page

Kontakt

Senast uppdaterad: