Arbetsbelastning hos förare

Under körning måste föraren kunna fokusera på flera saker samtidigt. Dels är det viktigt att uppmärksamma vilka trafikregler som gäller, dels måste en mängd beslut fattas. För att ta reda på hur det mänskliga sinnet bearbetar och agerar på information från omgivningen forskar VTI inom området arbetsbelastning.

Beslutsprocessen i trafiken är en ständig ström av både komplexa och enkla beslut. I trafiken finns många potentiella källor till kognitiv arbetsbelastning. Att inte känna till vägarna bidrar till en hög arbetsbelastning eftersom föraren aktivt måste leta efter relevant information i form av bland annat skyltar och landmärken. Oerfarenhet bidrar också till en ökad arbetsbelastning då själva köruppgiften i sig kräver hög mental ansträngning.

Kognitiv arbetsbelastning kan ses som ett tveeggat svärd. För att uppnå en optimal nivå av prestanda, bör nivån på arbetsbelastningen vare sig vara för hög eller för låg. Om nivån på arbetsbelastningen är för låg kommer förarens prestationsförmåga att bli lidande.

Kontakt

Senast uppdaterad: