Skolskjuts

Varje dag reser mer än 250 000 barn i åldern 6 till 16 år till och från skolan med skolskjuts. Det är allt vanligare att det sker med kollektivtrafik. En resa med skolskjuts är en säker resa. Ändå omkommer i genomsnitt två barn per år i Sverige när de reser med skolskjuts. Ytterligare omkring 12 barn skadas svårt varje år. VTI:s verksamhet inom området skolskjuts omfattar såväl forskning som utredning.

Under de senaste åren har vi bland annat:

 • djupintervjuat barn som varit med om en skolskjutsolycka
 • utvärderat 30-försöket
 • utvärderat om det är möjligt och vad det kostar att inte ha hållplatser på vägar med höga hastighetsgränser
 • forskat kring förbättrad synlighet vid hållplats
 • forskat kring betydelsen av skylten på skolskjutsen och hur denna bör utformas
 • undersökt möjligheterna att öka graden av rutin, bland annat med hjälp av ett förarstöd, för att minska antalet olyckor.

Europeiskt projekt visade på vikten av att se till helheten

I ett EU-finansierat projekt inom 7:e ramprogrammet, Safeway2school, har VTI som koordinator, tillsammans med 13 andra partners haft möjligheten att ha en mer holistisk ansats när det gäller att forska kring behov och åtgärder för att öka säkerheten och tryggheten för barnen. En viktig del var att undersöka vilka insatser man i framtiden behöver göra för att öka säkerheten och tryggheten. De tre områden som ansågs högst prioriterade var:

 • skolreseplaner
 • hållplatsskyltar vid varje skolskjutshållplats
 • förarutbildning.

Projektet Safeway2school pågick mellan åren 2009 och 2012.

Projektrapporter

Slutrapport Safeway2school, december 2012 (på engelska) Pdf, 1.7 MB.

Sammanfattning av resultaten från projektet Safeway2school, särskilt inriktad på en svensk fältstudie i Örnsköldsvik:

SAFEWAY2SCHOOL: EU-projekt om skolskjuts 2009-2012 (2013, Digitala Vetenskapliga Arkivet, DiVA) Länk till annan webbplats.

Parter i projektet

VTI var koordinator med forskaren Anna Anund som projektledare. Övriga deltagande parter var :

 • Amparo Solutions
 • Fleetech AB, Trafikverket
 • Linköpings universitet
 • Mälardalens högskola
 • Center for Research & Technology Hellas/Hellenic Institute of Transport (Grekland)
 • National Institute for Transport and Safety Research (Frankrike)
 • University of Modena and Reggio Emilia (Italien)
 • University of Stuttgart (Tyskland)
 • Motor Transport Institute (Polen)
 • International Institute for Information Design (Österrike)
 • Road Safety Board (Österrike).

Kontakt

Senast uppdaterad: