Blåljusforskning

Bildtext
Foto: Lasse Hejdenberg

I VTI:s blåljussimulator kan förare av utryckningsfordon under säkra och kontrollerade förhållanden träna på risksituationer under utryckningskörning. Den kan också användas för att förbereda nya förare för en riskmedveten och planerad körning i ett gott samspel med övriga trafikanter.

Risken för olyckor i samband med utryckningskörning är hög och träning av utryckningskörning på väg är inte tillåten. En fördel med simulatorer är att man kan träna många gånger på händelser som inträffar sällan i verkligheten. En annan är att man kostnadseffektivt och riskfritt kan träna på sådant som är olämpligt, farligt eller till och med olagligt i verklig trafik.

Simulatorbaserad träning kan vara ett effektivt sätt att träna på olika situationer och i olika miljöer. Om du vill testa utryckningskörning finns flera olika på marknaden. Vi erbjuder inte simulatorträning men kan ge en oberoende bild av det marknaden har att erbjuda.

Forskning

Vi använder blåljussimulatorn i forskningssyfte. Under väldigt kontrollerande former studerar vi exempelvis människans beteende i en komplex och stressande miljö. Vi forskar också för att utveckla simulatorn till att bli ett bra träningsredskap för blåljusorganisationer.

Simulatorn har utvecklats i samarbete med polis, räddningstjänst och ambulansverksamhet.

Utvecklingsforumet SPEED

SPEED står för Swedish Project for Efficient Emergency Driving och är ett utvecklingsforum som riktar sig till polis, räddningstjänst, ambulans men också till andra organisationer och intressenter. VTI kooridinerar forumet.

Syftet är att samverka med blåljusorganisationer för att utveckla utryckningskörningen men även kringliggande verksamhet så som vården under färd. Användarnas behov och önskemål styr vad vi kommer att utveckla.

Vi välkomnar även andra forskare samt företrädare för branschen som utvecklar och tillhandahåller simulatorer för träning att delta i forumet.

Vill du veta mer om utvecklingsforumet eller vara en del av utvecklingen av simulatorträning? Välkommen att kontakta Björn Lidestam

VTI:s blåljussimulator
Foto: Björn Lidestam

Konstruktion

Simulatorn för utryckningskörning är en flyttbar simulator. Den har ett fast chassi med reglage och instrumentpanel.

Förarmiljön har riktiga Volvokomponenter bestående av justerbart bälte, ratt med manöverdon, koppling, gas- och bromspedal.

Vägmiljön projiceras på tre plattskärmar framför föraren som har ett synfält på drygt 180 grader. Innebackspegeln och sidospeglarna fälls in i hörnen på skärmarna. Under färden kan föraren välja att slå på och av blåljus och sirenerna.

VTI:s simulator för utryckningskörning: Teknisk rapport (2020, Digitala vetenskapliga arkivet, DiVA) Länk till annan webbplats.

Tre utryckningsscenarier

Landsvägskörning i blåljussimulatorn.
Foto: VTI

Blåljussimulatorn innehåller utryckningsscenarier med:

  • landsväg,
  • motorväg,
  • stadstrafik,
  • samt ett antal förprogrammerade situationer som kräver förarens uppmärksamhet på övriga trafikanter.

Simuleringsprogramvaran som används är Matlab-Simulink. Programvaran bygger till största del på VTI:s egenutvecklade programvara och öppna standarder. Den används även i VTI:s körsimulatorer Sim II, Sim III och Sim IV-anläggningarna.

VTI:s simulatorteknik

Säker Patientvård Under Transport (SPURT)

VTI bygger en ambulansvårdsimulator på en rörelseplattform som medger realistiska fordonsrörelser. En ambulanskabin integreras med VTI:s körsimulator Sim III. Syftet är att forska på och utveckla ambulanssjukvård under transport.

Projektet är ett samarbete mellan Katastrofmedicinskt Centrum, Linköpings universitet, och VTI.

VTI:s körsimulator Sim III

Abstract om projektet till konferensen Framtidens skadeplats (Electronic Press, Linköpings universitet) Länk till annan webbplats.

Varningssystem för utryckningsfordon och körsimulering

VTI är med och utvecklar tjänster som bland annat ska kunna varna andra trafikanter för annalkande utryckningsfordon med hjälp av standardiserade Emergency Vehicle Approaching” (EVA). Projektet utförs inom ramen för EU-projektet NordicWay 2 och 3.

NordicWay:s webbplats Länk till annan webbplats.

Pressmeddelande: "VTI:s simulatorer används för att skapa tjänst för utryckningsfordon" Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: