Säkerhetskultur

Säkerhetskultur är de gemensamma attityder, värderingar och uppfattningar som chefer och anställda har om förhållandet till säkerhet. Det handlar om organisations gemensamma sätt att tänka och agera i förhållande till risk och säkerhet.

VTI har forskningsprojekt där vi mäter och testar metoder för att utveckla säkerhetskulturen och hur ny teknik kan användas och införas i transportsektorn för att stödja säkerheten. Här är några exempel på projekt:

Safety risk management for freight fleets

Detta var ett projekt som testade en förändringsmodell för bättre säkerhetsklimat, finansierat av, FFI – Vinnova. Medverkande var Sofia Löfstrand, Mikael Söderman, Volvokoncernen Trucks Technology och Christina Stave, VTI (2016)

Resultatet visar på att ledningens engagemang och att förankra förändringar i hela organisationen är avgörande för ett förbättrat säkerhetsklimat. Dessutom är effektiva kommunikationskanaler i företaget viktiga för att uppnå förändringar. Projektet gav många lärdomar om säkerhetsklimat i transportföretag.

Slutrapport: Safety risk management for freight fleets (2016, Vinnova) Länk till annan webbplats.

Säkerhetskultur i bussföretag

Sex mindre bussföretag ville genom sitt samverkansbolag förändra säkerhetskulturen för att kunna möta nya avtalskrav och att bli proaktiva. Studien försökte påverka ledningens åtagande och tydliga prioriteringar av säkerhet, delaktighet av förare samt höjd kunskap och kommunikation. Processen genomfördes under flera år då vi mätte både attityder och beteende men även hastighetsefterlevnad och bältesanvändning. Resultaten visade en förbättrad attityd till hastighetshållning, även vid pressat tidschema. Projekt finansierades av Skyltfonden.

Resultatet redovisas i ett PM: Säkerhetskultur i bussbolag (2021, DiVA) Länk till annan webbplats.

Det finns även en rapport från Bivab: Att utveckla verktyg för säkerhetskultur i bussföretag (2022, DiVA) Länk till annan webbplats.

Säkerhetskultur och automation

Först genomfördes en förstudie som startade 1 april 2021, finansierad av FFI – Vinnova i samarbete mellan VTI, RISE, Toyota material handling och Scania. Syftet var att skapa en kunskapsbas och bilda ett konsortium för en större ansökan. Projektet innehöll ett antal workshops kring säkerhetskultur och automatiserade fordon, resultatet finns i en slutrapport från FFI, 2021.

Safety culture for automation in transport companies: Final Report (2021, DiVA) Länk till annan webbplats.

Säkerhetskultur och automatiserade fordon: Publik rapport (2021, DiVA) Länk till annan webbplats.

Nu pågår en fullstudie som startade under våren 2022 och håller på två år framåt, finansierad av Vinnova FFI. Det är ett samarbete mellan VTI, RISE, Toyota material handling, Volvo GTT och Combitech. Syftet är att utforska befintlig praxis och kunskap om säkerhetskultur, för att identifiera metoder som stödjer säker införande av automation. Projektet undersöker och analyserar nya risker vid automation och tar fram verktyg för att hantera säkerhetskultur från design av fordon och maskiner till kund. Avsikten att ta fram rekommendationer genom en arbetsmodell till stöd att utveckla säkerhetskultur vid automation. Även ett enkätverktyg kommer att utvecklas för att mäta och utforska säkerhetskultur som även kan studeras ihop med hållbarhet och jämställdhet. Projektledare är Christina Stave ihop med Jonas Jansson på VTI.

Senast uppdaterad: