Christer Ahlström arbetar med insamlande och analys av stora datamängder. Forskningen är i huvudsak inriktad på mänskligt beteende och fysiologisk mätning av förares uppmärksamhets- och sömnighetsnivå.