A-traktor och mopedbil

Mopedbil och A-traktor.
Foto: Susanne Wallhagen/VTI

Antalet registrerade A-traktorer och mopedbilar har ökat kraftigt under senare år, liksom antalet personskadeolyckor. VTI har flera pågående studier om A-traktorer och mopedbilar gällande såväl säkerhet som utbildning.

A-traktorer och mopedbilar är fordon som i Sverige främst används av ungdomar från och med 15 års ålder. För att köra dessa fordon krävs AM-körkort och att fordonen är försedda med en LGF-skylt (skylt för långsamtgående fordon) baktill.

AM-utbildningen sker hos en behörig utbildare och är minst tolv timmar lång. Den teoretiska delen är åtta timmar. Praktisk körträning sker med tvåhjulig moped under minst fyra timmar. Kunskapsprov genomförs hos Trafikverket.

EPA-traktor är en ombyggd bil som kunde registreras fram till 1 april 1975. Därefter registreras den här typen av fordon som A-traktor. A-traktorns konstruktiva hastighet får vara högst 30 km/tim på plan väg. Det finns inget krav på användning av vinterdäck eller bilbälte. I A-traktorn tillåts flera passagerare så länge som det inte finns risk för att det uppstår någon fara.

Mopedbilen är i Sverige oftast registrerad som en moped klass I. Den får väga högst 425 kg i körklart skick. Mopedbilen är konstruerad för en hastighet av högst 45 km/tim. En (1) passagerare får tas med på avsedd och registrerad plats och bilbälte ska användas om inte förare och passagerare använder skyddshjälm.

Olyckor med personskador ökar

Antalet registrerade fordon har ökat kraftigt under senare år, liksom antalet personskadeolyckor.

Diagram som visar att både registrerade a-traktorer och olyckor där a-traktorer är inblandade ökar.
Källa: Trafikanalys och Transportstyrelsen
Diagram som visar att registrerade mopedbilar ökar samtidigt som ökningen av olyckor där mopedbilar är inblandade också ökar.
Källa: Trafikanalys och Transportstyrelsen

Pågående studier

VTI har flera pågående studier om A-traktorer och mopedbilar:

Krocktester med A-traktor och mopedbil

Det finns ett behov av att ge ungdomar och föräldrar insikt och förståelse av hur viktigt det är att använda bilbälte även i låga hastigheter. På VTI:s krocksäkerhetslaboratorium har tre krocktester genomförts och filmats i syfte att sprida kunskap.

Mer om krocktesterna och filmerna

Riskmedvetenhet, säkerhet och utbildning för unga förare med AM-körkort

Genom enkätundersökning till ungdomar som kör mopedbil eller A-traktor, samt deras föräldrar erhölls kunskap om varför, var och hur ungdomarna kör dessa fordon, olika trafiksäkerhetsaspekter belystes, samt erfarenheter av AM-utbildningen. Kunskap erhölls direkt från AM-utbildare, genom enkäter och i en workshop, om hur utbildningen fungerar för dem som ska köra fyrhjuliga fordon. Slutligen har ungdomar som genomgått AM-utbildningen, men eventuellt även tagit del av en riskutbildning eller körning i simulator intervjuats.

Några viktiga resultat är att endast fyra av tio A-traktorförare alltid använder bältet, och att åtta av tio mopedbilsförare alltid använder bältet. Ett samstämmigt resultat är att AM-utbildningen bör förändras så att den innehåller praktisk träning med fyrhjuligt fordon samt någon form av riskutbildning.

En rapport med projektets resultat publiceras i maj 2023.

Mopedbilars och A-traktorers påverkan på trafiksäkerheten

I projektet har ingått litteraturgenomgång, intervjuer med poliser och analys av olycksdata. A-traktorer finns bara i Sverige, medan den litteratur vi studerat om mopedbilen är från några länder i Europa. I exempelvis Nederländerna och Österrike är användarna av mopedbil främst äldre personer. Utbildningskraven är högst i Norge för att få köra mopedbil.

Intervjuerna med polisen fokuserar på vad de ser när det gäller problem och beteenden bland förare i A-traktor och mopedbil och hur detta kan påverka förarnas, passagerarnas och andra trafikanters trafiksäkerhet och trygghet.

Olycksdata under senare år studeras för att undersöka olycksomständigheter, personskador och fordonsdata bland mopedbilsförare och A-traktorförare. Även eventuella passagerare och andra trafikanter som varit inblandade i olyckorna studeras.
En rapport med projektets resultat publiceras i november 2023.

Senast uppdaterad: