Nytt projekt: Förare av A-traktorer följs under flera år

A-traktor på vinterväg.
Blir ungdomar som kör A-traktor bättre eller sämre bilförare? Foto: Sirpa Ukura/ Mostphotos

Blir förare av A-traktorer och mopedbilar bättre eller sämre bilförare jämfört med dem som saknar den erfarenheten när de tar körkort för personbil? Hur påverkas deras beteende och attityder i relation till den andra gruppen? Det är huvudfrågorna i ett nytt femårigt forskningsprojekt vid VTI.

I projektet ”Från "EPA" till personbil. En longitudinell studie av trafiksäkerhet och körbeteende” kommer forskare vid VTI försöka besvara frågan hur erfarenhet av att köra mopedbil eller A-traktor påverkar kunskap och beteende i trafiken. Detta jämfört med dem som inte kört något fyrhjuligt motorfordon innan de tar B-körkort. Projektet har precis kommit igång och avslutas i november 2028.

– Vi har en hypotes om att ungdomar som kört A-traktor kan vara bättre bilförare än de som inte har gjort det. Orsaken skulle vara erfarenheten och vanan att köra ett motorfordon, säger Helena Selander, senior forskare och projektledare för den nya studien.

– Å andra sidan är de oftast självlärda och kan ha tagit med sig dåliga vanor från tiden med A-traktor eller mopedbil. Så det kan finnas både för- och nackdelar vilket kan påverka åt båda hållen.

Studien genomförs dels i form av en registerundersökning där resultat på förarprov, inblandning i olyckor, trafikförseelser och trafikbrott jämförs mellan unga förare med och utan erfarenhet av A-traktor eller mopedbil.

I en planerad enkätstudie, där ungdomar följs under flera års tid, undersöks och jämförs också utveckling, mognad, attityder och riskbeteende över tid och mellan de två grupperna. Enkäten kommer att kompletteras med djupintervjuer med ungdomar mellan 15 och 20 år som varit iblandade i en måttlig eller allvarlig olycka.

– Vi har arbetat ett tag med dessa unga förare och faktiskt blivit ganska skrämda när vi hör hur det kan gå till ute på vägarna. Det finns många problem och faktorer som behöver undersökas närmare. Å andra sidan är det många unga som sköter sig i trafiken och för dem kan A-traktorn betyda mycket för sin mobilitet, självständighet och för att lära sig hantera ett motorfordon, säger Helena Selander.

Projektet finansieras från Trafikverkets FoI-portfölj Möjliggöra. I en referensgrupp kopplad till projektet ingår representanter för Polisen, Länsförsäkringar, STR (Sveriges trafikutbildares riksförbund), Transportstyrelsen och Trafikverket.

Text: Mikael Sönne

Läs mer om VTI:s arbete på det här området: A-traktorer och mopedbilar Länk till annan webbplats.:

Du vet väl att du kan prenumerera på VTI:s nyheter?

  • Nyhetsbrev: skickas ut med e-post sex gånger per år.
  • VTI aktuellt: kundtidning som ges ut fyra gånger per år. Få den kostnadsfritt hem i brevlådan eller digitalt med e-post.