Sonja Forward är Doktor i psykolog och forskningsledare vid Statens väg och transportforskningsinstitut. Sedan 1992 har hon ansvarat för en rad olika projekt både nationellt och internationellt och har utvecklat en god kunskap inom områdena hållbart resande och trafiksäkerhet. Hennes forskning har till stor del fokuserat på vilka mekanismer som påverkar beteendet och hur det kan påverkas med hjälp utav beteendeförändrade åtgärder.

Sonja Forward har ett väletablerat kontaktnät både inom och utanför Sverige och anlitas ofta som föreläsare.

Doktorsavhandling från Uppsala universitet:
Driving Violations: Investigating Forms of Irrational Rationality (DiVA) Länk till annan webbplats.