Cykling

Cyklar.
Foto:Katja Kircher

VTI forskar brett om cykling men fokus ligger främst på vilka åtgärder som kan vidtas för att öka cyklandet och vilka effekter olika åtgärder får. Vi bedriver projekt både i egen regi och i samarbete med nationella och internationella partners.

Vår cykelforskning omfattar:

  • Cykling ur ett samhällsperspektiv
  • Cyklisters beteenden och värderingar
  • Cyklisters säkerhet
  • Drift, underhåll och konstruktion av cykelvägar
  • Trafikanalys
  • Cykellogistik

Cykeltestbana på VTI i Linköping

På gården till kontoret i Linköping finns en Cykeltestbana. Banan är till för försök och experiment i utomhusmiljö och är tänkt att användas av VTI:s forskare och personal, men det går även att som extern skicka förfrågan om att boka den för olika projekt.

Banderoll med Transportforums logotyp.

Handbok för sopsaltning av cykelvägar

VTI och Karlstads kommun har tillsammans tagit fram en handbok för sopsaltning och utbildningsmaterial som vänder sig till dig som planerar, beställer och utför vinterväghållning och vill lära dig mer om metoden.

Cykelcentrum VTI

Cykelcentrum är Sveriges nationella kunskapscentrum för forskning och utbildning om cykling. VTI är administrativ värd för Cykelcentrum.

Cykelcentrum har en egen webbplats. Där kan du bland annat ta del av forskningsresultat, projekt och webbinarier som rör cykling.

Cykelcentrums webbplats Länk till annan webbplats.

Kontakt

Senast uppdaterad: