Flyg

Bakdelen av ett flygplan och en flygplansvinge under färd.
Foto: Doug Olson/Mostphotos

Hur ska framtidens flygtrantransportsystem utformas? Flygtransportsystemet står inför stora omställningar, både för att minska flygets klimatavtryck och för att integrera nya mer autonoma system i luftrummet.

Det finns ett stort behov av faktabaserade beslutsunderlag och det är viktigt att se utvecklingen i ett systemperspektiv. Där kan VTI bidra mycket då det inom institutet finns en bred kompetens inom exempelvis logistik, transportekonomi, miljö, infrastruktur, beteendevetenskap, modellering och simulering på olika systemnivåer.

Eftersom VTI forskar inom samtliga trafikslag kan vi bidra med värdefull kunskap kring hur framtidens flygtransportsystem kan kopplas ihop med övriga transportsystemet.

 • Regionalt hållbart flyg för norra Europa – Teknikval, efterfrågan, miljöpåverkan och styrmedel (RETAS): VTI, LiU (IEI-Flumes).
  Kontakt: Magnus Eek
 • Flexibel och automatiserad laddning via energilager på flygplatser: VTI , LTU, Heart Aerospace, Einride, Swedavia. Kontakt: Magnus Eek
 • Det förändrade klimatets påverkan på flygfält: VTI.
  Kontakt: Lina Nordin
 • EU-projekt Collaborative System of Systems Exploration of Aviation Products, Services & Business Models (COLOSSUS) Projektledare: Magnus Eek
  Colossus projektwebbplats Länk till annan webbplats.
 • DEMOPAN: Estimation of mode choice prediction model for long-distance national trips based on mobile phone network data.
  Kontakt: Angelica Andersson
 • RELISH – is electric aviation beneficial for society?
  Kontakt: Johanna Jussila Hammes, Magnus Johansson
 • International trips: Estimation of trip generation, mode and destination choice prediction models for long-distance international trips based on survey data.
  Kontakt: Ida Kristoffersson, Chengxi Liu

Här kan du ta del av rapporter och artikla som publicerats inom området flyg:

Publikationer om flygforskning i VTI:s DiVA Länk till annan webbplats.

Medlem i Innovair – Sveriges nationella strategiska innovationsprogram för flyg: www.innovair.org Länk till annan webbplats.

VTI deltar i referensgruppen för framtagningen av nästa NRIA, Sveriges nationella strategiska forsknings- och innovationsagenda för flyg.

Tema flyg i VTI aktuellt nr 3 2022

Senast uppdaterad: