Cykling ur ett samhällsperspektiv

cyklister i stadsmiljö.
Foto: VTI

För att förbättra kunskapen om hur andelen cykelresor i städer ska kunna öka, studerar VTI olika faktorers betydelse för cykling i stadsområden ur ett systemperspektiv.

Studierna omfattar både strukturella faktorer såsom den fysiska strukturen i städer och tätorter och "mjuka" faktorer såsom åtgärder för beteendeförändringar och lokala strategier för planering. Det handlar exempelvis om att belysa planeringspraktiker som inkluderar respektive exkluderar cykling. I den här samhällsvetenskapliga forskningen studeras också cyklingens bidrag till hållbar stads- och samhällsutveckling med mål om klimat, hälsa, trygghet och rättvisa.

Referensprojekt

TInnGo: Smart och inkluderande cykling

Det treåriga EU-projektet TInnGO (Transport Innovation Gender Observatory) syftar till att ta fram och implementera ny kunskap om det framväxande området smart mobilitet ur ett genus- och mångfaldsperspektiv. I ett av delprojekten undersöker VTI i samarbete med Köpenhamns universitet ”smart cykling”. Delprojektet syftar till att generera kunskap om hur smart cykling kan göras mer inkluderande. Konkret undersöks användare och potentiella användare av hyrcykelsystem i Linköping och Köpenhamn. Studien ger svar om vem som använder hyrcykelsystem idag och hur systemen kan utvecklas för att svara mot även potentiella cyklisters behov.

Projektledare: Malin Henriksson

Senast uppdaterad: