Transportsystemanalys och logistik

Inom området logistik och transportsystemanalys arbetar vi med att utveckla modeller för analys av transportsystemet med avseende på bland annat tillgänglighet, framkomlighet, miljö och säkerhet.