Anna Niska är föreståndare för Cykelcentrum och forskningsledare på VTI med ett övergripande ansvar för forskning kring cykling. Anna disputerade 2002, med en avhandling om vinterdrift och cykling vintertid och har sedan dess fortsatt bedriva tillämpad forskning kring cykelvägar och cykeltrafik. Hennes kärnområde är infrastrukturens betydelse för cyklisters framkomlighet, trafiksäkerhet och komfort.

Genom nära samarbeten med Trafikverk, kommuner och entreprenörer har Annas forskning använts som underlag för handböcker, råd och riktlinjer och i utveckling av metoder, utrustning och arbetssätt. Anna har också drivit och medverkat i flertalet regeringsuppdrag, är flitigt engagerad som föreläsare och ofta förekommande i media.

För sitt mångåriga arbete med att förbättra möjligheten för fler att välja att cykla, tilldelades Anna Trafiktekniska föreningens trafikpris 2016 och Svensk Cyklings opinionspris 2017.