Cykling under alkoholpåverkan

Eftersom alkoholpåverkan ökar risken att dödas eller skadas som cyklist bedriver VTI sedan många år tillbaka forskning inom området.

Arbetet bedrivs utifrån flera olika teoretiska perspektiv och inkluderar intervjuer, enkäter, cykling på rullband så väl som på testbana. Forskningen fokuserar både på varför man väljer att cykla alkoholpåverkad och på hur ens cykelförmåga påverkas av alkoholen. Målet med forskningen är att skapa en större förståelse för hur cykelolyckor, som beror på alkoholpåverkan, i framtiden ska kunna undvikas.

Pågående studier

Läs mer om vår pågående studier:

Cykling under påverkan av alkohol: Testbanestudie

Avslutade studier

Exempel på avslutade studier inom detta område är:

Andersson, J., Patten, C., Wallén Warner, H., Andersérs, C., Ceci, R., & Jakobsson, L. (2021). Cykling under alkoholpåverkan: Hur påverkas stabiliteten, kognitiva funktioner och självskattning av berusning. (VTI PM 2021:2). Linköping, Sverige: VTI.
Cykling under alkoholpåverkan: hur påverkas stabiliteten, kognitiva funktioner och självskattningar av berusning (PM i Digitala vetenskapliga arkivet, DiVA) Länk till annan webbplats.

Wallén Warner, H., & Sörensen, G. (2019). Varför väljer cyklister att cykla alkoholpåverkade? (VTI rapport 999). Linköping, Sverige: VTI.
Varför väljer cyklister att cykla alkoholpåverkade?: En enkätstudie (rapport i Digitala vetenskapliga arkivet, DiVA) Länk till annan webbplats.

Wallén Warner, H., Henriksson, P., & Patten, C. (2018). Alkohol- och drogprevalens hos cyklister: En enkätstudie. (VTI PM). Linköping, Sverige: VTI.
Alkohol- och drogprevalens hos cyklister: en enkätstudie (PM i Digitala vetenskapliga arkivet, DiVA) Länk till annan webbplats.

Wallén Warner, H., Forsman, Å., Gustafsson, S., Ihlström, J., & Nyberg, J. (2017). Alkohol och cykling: En multidisciplinär studie. (VTI rapport 945). Linköping, Sverige: VTI.
Alkohol och cykling: en multidisciplinär studie (rapport i Digitala vetenskapliga arkivet, DiVA) Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: