Cykling

Cyklar.
Foto:Katja Kircher

VTI forskar brett om cykling men fokus ligger främst på vilka åtgärder som kan vidtas för att öka cyklandet och vilka effekter olika åtgärder får. Vi bedriver projekt både i egen regi och i samarbete med nationella och internationella partners.

Vår cykelforskning omfattar:

  • Cykling ur ett samhällsperspektiv
  • Cyklisters beteenden och värderingar
  • Cyklisters säkerhet
  • Drift, underhåll och konstruktion av cykelvägar
  • Trafikanalys
  • Cykellogistik

Cykelcentrum VTI

Cykelcentrum är Sveriges nationella kunskapscentrum för forskning och utbildning om cykling. VTI är administrativ värd för Cykelcentrum.

Cykelcentrum har en egen webbplats. Där kan du bland annat ta del av forskningsresultat, projekt och webbinarier som rör cykling.

Cykelcentrums webbplats Länk till annan webbplats.

VTI och Karlstads kommun har tillsammans tagit fram en handbok för sopsaltning och utbildningsmaterial som vänder sig till dig som planerar, beställer och utför vinterväghållning och vill lära dig mer om metoden.

Till handboken för sopsaltning

Kontakt

Senast uppdaterad: