Transportekonomi

Formulär för en konsekvensanalys
Foto: Annika Johansson

Transportsystemet kostar stora summor pengar vilket ställer krav på relevanta och mångsidiga beslutsunderlag. När det gäller att ta fram dessa underlag spelar vår forskning inom transportekonomi en viktig roll.

Med basen i nationalekonomisk välfärdsteori och fokus på tillämpad mikroekonomi bedriver vi en bred transportekonomisk forskning.

Vi arbetar framför allt med frågor kring prissättning och finansiering av infrastruktur, effekter av infrastrukturåtgärder för lokalisering av boende och företag, samhällsekonomiska kalkyler, miljöekonomi, trafiksäkerhetsfrågor och järnvägsekonomi.

Seminarier

Inom området Transportekonomi bedriver vi en aktiv, öppen seminarieserie. Under seminarierna testar vi våra forskningsresultat i diskussion och bjuder även in externa föreläsare.

Föreläsningarna kommer behandla aktuella ämnen inom transportforskning med koppling till samhällsekonomi och samhällsnytta. Det kommer att finnas gott om tid för diskussion och frågor vid varje tillfälle. VTI:s ambition är att föra en oberoende debatt där intressenter från både akademi, politik och näringsliv är välkomna att delta.

Kontakt för seminarieserien: carl.berry@vti.se

Aktuella seminarier läggs ut i VTI:s evenemangskalender

Senast uppdaterad: