Drift och underhåll

Snöröjning på cykelväg.
Foto: Annika Johansson

Vi ska kunna transportera oss säkert och komfortabelt såväl sommar- som vintertid. Forskningen inom drift och underhåll handlar om att ta fram kunskap som ska ligga till grund för effektiva drift- och underhållsåtgärder för både bilväg, gång- och cykelväg samt järnväg och spårväg.

Vårt arbete har några huvudsakliga inriktningar, vi:

  • utvecklar mått och mätmetoder för att kunna beskriva och följa upp vägytans tillstånd
  • undersöker vilken effekt olika drift- och underhållsåtgärder ger på vägytans tillstånd
  • utvecklar modeller som beskriver hur vägytans tillstånd förändras med tiden under inverkan av bland annat trafik, väder, klimat och olika driftåtgärder
  • genomför studier för att beskriva hur trafikanter, miljö och samhälle i övrigt påverkas av vägytans tillstånd. Dessa studier blir underlag för optimering av drift- och underhållsåtgärder.

Kontakt

Senast uppdaterad: