Drift och underhåll

Snöröjning på cykelväg.
Foto: Annika Johansson

Vi ska kunna transportera oss säkert och komfortabelt såväl sommar- som vintertid. Forskningen inom drift och underhåll handlar om att ta fram kunskap som ska ligga till grund för effektiva drift- och underhållsåtgärder för både bilväg, gång- och cykelväg samt järnväg och spårväg.

Vårt arbete har några huvudsakliga inriktningar, vi:

  • utvecklar mått och mätmetoder för att kunna beskriva och följa upp vägytans tillstånd
  • undersöker vilken effekt olika drift- och underhållsåtgärder ger på vägytans tillstånd
  • utvecklar modeller som beskriver hur vägytans tillstånd förändras med tiden under inverkan av bland annat trafik, väder, klimat och olika driftåtgärder
  • genomför studier för att beskriva hur trafikanter, miljö och samhälle i övrigt påverkas av vägytans tillstånd. Dessa studier blir underlag för optimering av drift- och underhållsåtgärder.

Branschprogrammet "Bana väg för framtiden"

Branschprogrammet BVFF – Bana väg för framtiden bildades i december 2011 genom ett avtal mellan Trafikverket, KTH och VTI. VTI har en plats i styrelsen och ingår i programmets kansli, som leds av en extern föreståndare. Här arbetar vi och de övriga aktörerna med att utveckla branschens och samhällets förmåga att möta nutida och framtida krav på effektiv väg- och baninfrastruktur och samtidigt stärka relevanta delar av svensk anläggningsbransch.

BVFF är avgränsat till väg- och bantekniska frågor som:

  • byggande (väg och järnväg)
  • underhåll (väg)
  • managementfrågor (väg och järnväg).

Bana väg för framtiden, BVFF:s webbplats Länk till annan webbplats.

Kontakt

Senast uppdaterad: