Arbeta på VTI

Vi erbjuder en stimulerande, tvärvetenskaplig forskarmiljö med intressanta uppdrag och stora möjligheter att arbeta i internationella projekt.

Välkommen till din framtida arbetsplats, där vi tillsammans skapar förutsättningar för effektiva, gröna och säkra transporter.