Markfrågor och geoteknik

Alla anläggningskonstruktioner är grundlagda på befintlig mark eller berg. Det förekommer även vissa geokonstruktioner för att anläggningskonstruktionen ska kunna byggas från rätt nivå eller på rätt plats.

Det är viktigt att underbyggnaden eller terrassytan har tillräcklig bärighet för att kunna bära ovanliggande konstruktioner/vägkropp och dess (trafik-)laster utan att ojämna eller stora sättningar uppstår.

Inom det här området forskar vi om bärighet och stabilitet av befintlig mark. Vi erbjuder bland annat lätt fallvikt-test, densitet, vattenkvot med mera. Vi kan hjälpa till och tipsa om ni har frågor om bärighet och stabilitet i marken.

Mer om våra tester inom obundet vägmaterial (ballastmaterial)

Kontakt

Senast uppdaterad: