Dimensioneringsmodeller

God och hållbar ekonomi är viktigt när det handlar om att bygga och sköta drift och underhåll av vägar. Här kommer dimensioneringen av vägkonstruktionen in som en viktig del för att kunna åstadkomma god ekonomi.

Vägkonstruktioner bryts ner och förstörs bland annat på grund av tung last och exponeringen för klimatfaktorer. Till skillnad från de flesta andra byggnadsverk dimensioneras vägar för att uppnå en viss tillståndsgräns (brottgräns) för att därefter återuppbyggas.

En viktig del av VTI:s forskning är att öka förståelsen för både designen och nedbrytningen av vägkonstruktioner.

Erapave PP – Ett M-E program för dimensionering av flexibla vägkonstruktioner

VTI har utvecklat beräkningsprogrammet Erapave – PP (Elastic Response Analysis of PAVEments – Performance Prediction). Programmet bygger på Mekanistisk – Empirisk dimensioneringsfilosofi. Programmet beräknar tillståndsutveckling (spår- och sprickutveckling) av vägkonstruktioner för en given trafikmängd i ett visst klimat. Programmet förutsäger också förväntat dubbdäckslitage och frostlyftning.

Ladda ner och installera programmet Erapave PP Zip, 29.1 MB.

Erapave – program som beräknar respons på trafikbelastning

VTI har utvecklat beräkningsprogrammet Erapave – Elastic Response Analysis of PAVEments som bygger på MLET (MultiLayer Elastic Theory). Programmet beräknar vägkonstruktioners respons på trafikbelastning. Med programmet kan konstruktioner analyseras som linjära elastiska lager eller icke-linjära elastiska (obundna) lager.

Ladda ner och installera programmet Erapave Rar-komprimerad fil, 1.3 MB.

Mer om Erapave - Elastic Response Analysis of PAVEments (på engelska)

PEDRO – modell som prognostiserar spårbildning

VTI har också utvecklat PEDRO – PErmanent Deformation of asphalt concrete layer for ROads (version 1.10, januari 2019). Det är en viskoelastisk enskiktsmodell som används för att prognostisera spårbildning som skett på grund av efterpackning och omlagring i bituminösa beläggningar orsakade av trafikbelastning. När man prognostiserar spårbildning beaktar man parametrar hos fordonet, till exempel axellastkonfiguration, hastighet och däckegenskaper, samt påverkan av trafikens sidolägesfördelning som en funktion av vägens ålder. Modellen utnyttjar viskositetsegenskaper hos bituminösa beläggningar, uppmätta trafik- och klimatdata samt vägöverbyggnadens konstruktion.

Ladda ner och installera programmet PEDRO version 1.10, januari 2019 Zip, 2.8 MB.

Manual till PEDRO Pdf, 665.6 kB.

Om det inte är möjligt för dig att ladda ner och installera PEDRO, använd online versionen av programmet istället:

Online version av PEDRO Länk till annan webbplats.

Nedanstående publiceringar relaterar till PEDRO-modellen:

Said, S.F., H. Hakim, E. Oscarsson and M. Hjort, ”Prediction of flow rutting in asphalt concrete layers”, International Journal of Pavement Engineering, 12:6, 2011, pp. 519-532.

Erik Oscarsson and Safwat Said, “Modeling permanent deformations in asphalt concrete layers using the PEDRO model”, in Oscarsson Ph.D. thesis, LTH, 2011

Oscarsson, E. and S. F. Said, “Assessment of zero shear rate viscosity in asphalt concrete using shear frequency sweep testing”, Journal of Materials in Civil Engineering, Vol. 24, No. 10, October 2012, pp. 1305-1309

Erlingsson, S., S.F. Said and T. McGarvey, “Influence of heavy traffic lateral wander on pavement deterioration”, 4th European Pavement and Asset Management Conference – EPAM, Malmö, Sweden, Sept. 2012

Said, S.F. and H. Hakim, “Influence of traffic variables on rut formation in asphalt concrete layers”, Int. Symposium on Heavy Vehicle Transport Technology – HVTT12, Stockholm Sept. 2012.

Said, S.F. and H. Hakim (2014): Asphalt concrete rutting predicted using the PEDRO model, International Journal of Pavement Engineering.

Safwat F. Said and Hassan Hakim, “Estimation of rut development in asphalt concrete layers using the PEDRO approach”, MESAT, Sharjah, UAE, 2012

Safwat F. Said, Hassan Hakim and Olle Eriksson, “Rheological Characterization of Asphalt Concrete using a Shear Box”, ASTM J. Testing and Evaluation, Vol. 41, Nr. 4, 2013

Safwat F. Said and Hassan Hakim, “Effects of transversal distribution of heavy vehicles on rut formation in bituminous layers”, BCRRA2013, Trondheim, 2013.

Said, S.F., “Tyre-pavement interaction on flexible pavement rutting”, 25th PIARC World Road Congress Seoul November 2015.

Said, S.F., A. W. Ahmed, H. Carlsson “Evaluation of rutting of asphalt concrete pavement under field-like conditions”, 6th Euroasphalt & Eurobitume Congress, Pragh 2016 (Accepted)

Håll dig uppdaterad

Fyll i i formuläret så meddelar vi dig när det sker förändringar och uppdateringar i Erapave och/eller Pedro.

Uppgifter med en asterisk (*) är obligatoriska och måstes fyllas i för att formuläret ska kunna skickas.

Jag vill ha uppdateringar om:  * (obligatorisk)
Jag vill ha uppdateringar om:


Senast uppdaterad: