Beständighet, nedbrytning, klimatinverkan

På VTI bedrivs forskning av nedbrytningsegenskaper och beständighet av obundna samt bundna vägmaterial.

Vägkonstruktioner bryts ner och förstörs på grund av den tunga trafiken samt av exponering av klimatfaktorer. De två klimatfaktorerna som har störst inflytelse är temperatur samt vatten (fukt). Nedbrytning samt vägars beständighet (tillståndsutveckling) studeras i laboratoriet genom olika försök samt observationer i fält. I laboratoriet används ofta treaxial utrustning för att studera nedbrytningsegenskaperna och i fält kan observationer av vägytan (sprickor, spår) ge viktig information tillståndsutvecklingen samt fallviktsförsök eller HVS-försök.

Senast uppdaterad: