Bindemedel

Bitumen är bindemedlet i asfaltbeläggningar och VTI utför avancerade tester på och bedriver forskning kring hur denna beståndsdel påverkar beläggningars livslängd. I vanlig asfalt är bindemedelshalten normalt cirka 5–6 viktprocent, vilket motsvarar cirka 10 volymprocent. Trots den låga andelen är bindemedlets egenskaper mycket viktig för beständigheten av asfaltbeläggningar men också för beläggningarnas klimatavtryck.

Vid VTI kan forskningsverksamheten om bindemedel spåras tillbaka till 1940-talet. VTI har arbetat med olika typer av frågor angående bindemedel (även hydrauliska bindemedel), exempelvis materialegenskaper (kemiska, fysiska och mekaniska), morfologi, modifiering, hållbarhet (åldring), tillsatser, analysmetoder och miljöfrågor.

I Sverige och över hela världen är bitumen det vanligaste bindemedlet i bundna lager av vägöverbyggnader, på grund av bland annat att det ger relativt låg anläggningskostnad, bra bekvämlighet, utmärkt återvinningsbarhet och enkla konstruktions- och underhållsmetoder till asfaltbeläggningar. Bitumen är ett viskoelastiskt material, vilket innebär att dess egenskaper kan variera beroende på temperatur och lastfrekvens. Vi utför studier om bitumens viskoelasticitet med tanke på dess påverkan på asfaltbeläggningar under olika klimat- och trafikförhållanden.

Vi genomför även provning och analyser på bindemedel.

VTI:s vägmateriallaboratorium

Forskningsresultat om bindemedel i DiVA Länk till annan webbplats.

Kontakt

Senast uppdaterad: