Betongvägar

Betongvägar är slitstarka och deformeras inte av tung trafik. Erfarenheter visar att den totala spårbildningen kan minskas när beläggningen består av betong.

I många länder används därför betongvägar på det högtrafikerade vägnätet. I Sverige är de dock inte lika vanliga. För närvarande finns 68 km betongväg på det svenska motorvägsnätet. Betongvägarna finns på E4 vid Arlanda, E6 vid Falkenberg, E20 vid Eskilstuna och E4 vid Uppsala. Betongvägar skiljer sig från asfaltvägar bland annat med avseende på material, uppbyggnad och utförande.

Betongvägar är dimensionerade och byggda för att få lång livslängd. En välbyggd och välskött betongväg ska kunna trafikeras i 40 år utan att några större reparationsåtgärder ska behöva utföras. I regel är anläggningskostnaden högre för en betongväg än för en asfaltväg men detta kompenseras av längre livslängd och lägre underhållskostnader. LCC-beräkningar visar att betongväg är ett intressant alternativ till asfaltväg på det högtrafikerade vägnätet.

Forskning, utveckling och konsultation

Vid VTI har forskning och utveckling av betongvägar bedrivits sedan 1940-talet. VTI har lång erfarenhet och har deltagit vid planering, byggande och uppföljning av de svenska betongvägarna.

VTI har arbetat med alla typer av frågor angående betongvägar, exempelvis:

  • materialegenskaper: slitstyrka, hållfasthet, beständighet
  • dimensionering: lagertjocklekar, töjningar, spänningar
  • arbetsutförande: metoder för utläggning, efterbehandling, ytstruktur
  • strukturellt tillstånd: bärighet, sprickor, sättningar, fogar, dränering
  • vägytans egenskaper: yttextur, friktion, spårbildning, slitstyrka, jämnhet, ljushet
  • miljöfrågor: buller, partiklar, rullmotstånd, bränsleförbrukning
  • konstruktionstyper: oarmerad, kontinuerligt armerad, betong i ett körfält
  • drift, underhåll och reparation av betongvägar

  Kontakt

  Senast uppdaterad: