Dina K. Kuttah tog sin kandidat, master och doktors civilingenjörsexamen från Al-Nahrain University, Bagdad, Irak, 1997, 2000 respektive 2004. 1997 tilldelades hon det första nationella priset som enastående student i civilingenjörsvetenskap i Irak. Från 2000 till 2008 arbetade hon som biträdande lektor och sedan lektor vid samma universitet.

2008 immigrerade hon till Sverige med sin familj och började arbeta som extern lektor vid Uppsala universitet, Institutionen för geovetenskaper vid sidan av att lära sig svenska.

Sedan 2011 arbetar hon på Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) där hon idag är senior forskare inom väg- och banteknik. Dina har lett flera forskningsprojekt som utforskar användningen av utvecklade tekniker vid provning av vägmaterial och har varit huvudforskare för sitt forskarteam i europeiska projekt relaterade till väg- och transportteknik. Dina har publicerat en bok och över 60 artiklar och rapporter inom geo- och beläggningsteknik. Hon har också anordnat serier av workshops för ett mer kunskapsutbyte mellan Sverige och Japan inom väg- och banteknik.