Reflektions- och synbarhetsmätning

VTI kan mäta utstrålat och reflekterat ljus från all typ av vägutrustning så som vägmarkeringar, kantstolpar, vägbelysning, vägmärken och vägbanereflektorer. Även mätning av vägbanans reflektionsegenskaper kan utföras.

Genom mätningarna får man indirekt fram information om vägutrustningens synbarhet och läsbarhet och därmed kan man kontrollera i vilken utsträckning vägutrustningen uppfyller kraven i regelverket.

Senast uppdaterad: