Alternativa vägmaterial

Till alternativa material räknas återanvända eller återvunna material. Det kan vara material som är restprodukter från annan framställning (t.ex. askor vid energiframställning) eller vägmaterial som återanvänds till nya vägmateriallager (t.ex. krossad asfalt som obundet lager eller återvinning till ny asfaltbeläggning).

På VTI:s enhet Väg- och banteknik, VBA, studeras i huvudsak de alternativa materialens vägtekniska egenskaper.

Forskning på området har bl.a. skett inom Värmeforsks Askprogram eller inom flera EU-projekt t.ex. DirectMat, Re-Road och Alterpave.

Exempel på återanvändnings- och återvinningsmaterial:

  • gjuterisand
  • gips
  • krossad betong
  • hyttsten
  • granulerad hyttsand
  • slaggrus
  • kolbottenaska
  • träslagg
  • järnsand
  • asfaltgranulat
  • däck

  Relaterade forskningspublikationer till alternativa vägmaterial:

  Kuttah, D. (2018): "Using of Circular Road Simulator to Evaluate the Performance of Asphalt Mixtures made of Industrial By-Products", Journal of Geotechnical and Transportation Engineering, JGTTE, Vol. 4, Issue 1, pp. 17-24.
  Using of Circular Road Simulator to Evaluate the Performance of Asphalt Mixtures Made of Industrial By-Products (2018, DiVA) Länk till annan webbplats.

  Kuttah, D.; Indacoechea, I; Rodríguez, I.; Lastra González, P.; Blas, E.; Casado, R.; Boysen, R.; Planche, J.; Trussardi, L. (2018): "ALTERPAVE Methodology", Deliverable 5.2, Alterpave European project.
  ALTERPAVE Methodology: Deliverable 5.2, Alterpave EU-project (2018, DiVA) Länk till annan webbplats.

  Kuttah, D. (2018): "Validation of the ALTERPAVE asphalt mixes by ALTs", Deliverable 4.1, Alterpave European project.
  Validation of the ALTERPAVE asphalt mixes by ALTs (2018, DiVA) Länk till annan webbplats.

  Hellman, F.; Eklöf, I. och Kraft, L. (2017): "Återvinning av däck i anläggningskonstruktioner", VTI notat 22-2017.
  Återvinning av däck i anläggningskonstruktioner (2017, DiVA) Länk till annan webbplats.

  Kuttah, D.; Rodríguez, I.; Indacoechea, I. (2017): “New Asphalt Mixtures Performance Validation at Lab. Scale”, Alterpave European project report “Use of end-of-life materials, waste and alternative binders as useful raw materials for pavements construction and rehabilitation”, Deliverable 3.2.
  New Asphalt Mixtures Performance Validation at Lab. Scale (2017, DiVA) Länk till annan webbplats.

  Kuttah, D. and Sato, K. (2015): “Review on the Effect of Gypsum Content on Soil Behavior", Transportation Geotechnics, Elsevier Publications, Vol.4, pp. 28-37.
  Review on the Effect of Gypsum Content on Soil Behavior (2015, DiVA) Länk till annan webbplats.

  Kuttah, D; Sato, K. and Koga, C. (2015): “Evaluating the Dynamic Stabilities of Asphalt Concrete Mixtures Incorporating Plasterboard Wastes", International Journal of Pavement Engineering, Vol. 16, Issue 10, pp. 929-938.
  Evaluating the Dynamic Stabilities of Asphalt Concrete Mixtures Incorporating Plasterboard Wastes (2015, DiVA) Länk till annan webbplats.

  Kuttah, Dina; Nielsen, Erik; Pettersson, Anders and Tušar, Marjan (2012): “Production and Processing of Reclaimed Asphalt - Selected case studies”, European project report, Deliverable 4.4 Re-Road Project.
  Production and Processing of Reclaimed Asphalt - Selected case studies (2012, DiVA) Länk till annan webbplats.

  Carswell,I; Karlsson, R; Raaborg, J and Kuttah, D. (2012): “Main Report on Results of Comparative Site Monitoring”, European project report, Deliverable 2.6, Re-Road Project.
  Main Report on Results of Comparative Site Monitoring (2012, DiVA) Länk till annan webbplats.

  Tušar, Marjan; Nielsen, Erik; Batista, Fatima; Antunes, Mari; Mollenhauer, Konrad; Vansteenkiste, Stefan; Carswell, Ian; Kuttah, Dina; Viman, Leif and Waldemarson, Andreas (2012): “RA Optimization in Asphalt Plant Mixing”, European project report, Deliverable 4.5, Re-Road Project.
  RA Optimization in Asphalt Plant Mixing (2012, Re-Road) Länk till annan webbplats.

  Nielsen, E.; Antunes, M.; Batista, F.; Carswell, I.; Gabet, T.; Gobert, J.; Kuttah, D.; Mollenhauer, K.; Petterson, A.; Tušar, M.; Vansteenkiste, S.; Viman; L. and Waldemarson, A. (2012): “RA Processing and RA Management at the Mixing Plant”, European project report, Deliverable 4.6, Re-Road Project.
  RA Processing and RA Management at the Mixing Plant (2012, Re-Road) Länk till annan webbplats.

  Senast uppdaterad: