Självkörande buss
Foto: Annika Johansson

Självkörande bussar i Linköping

Två självkörande bussar rullar sedan början av 2020 Linköping. Till en början trafikerar de en två kilometer lång sträcka mellan Campus Valla och Vallastaden. Bussarna är en forskningsplattform som är öppen för forskare, studenter och andra aktörer som vill bidra till ny kunskap kring automatiserade fordon och de system som är nödvändiga för dem.

Projektet, kallat Ride the future, visar hur självkörande eldrivna bussar kan bidra till den moderna, hållbara staden. Projektet har basfinansiering för att bussen ska kunna rulla under ungefär ett år. Forskningen som kommer att utföras på bussarna finansieras genom medel från olika finansiärer, både nationellt och internationellt. Nya forskningsprojekt ansluts löpande.

VTI vill genom forskningsplattformen bidra till ny kunskap kring automatiserade fordon och system som är nödvändiga för dessa. Institutet vill även fokusera på användarnas (resenärernas) perspektiv och utveckla den spetskompetens som behövs kring regler och tillstånd för försöksverksamhet.

Initiativtagare till projektet är VTI och Linköpings universitet. Projektet drivs i samverkan mellan lokala, regionala och nationella parter. Huvudparter är VTI, Linköpings universitet, Linköpings kommun, Östgötatrafiken, Linköping Science Park, RISE, Transdev Sverige och Akademiska Hus. Bussarna kommer från de franska tillverkarna Easymile och Navya.

Det går bra att åka med bussarna som har plats för 10–13 passagerare. En kundvärd finns ombord som också övervakar körningen. Resan är gratis, men då detta görs på prov är de inte idag en del av den ordinarie kollektivtrafiken, så trafiken kan komma att ändras beroende på exempelvis väder.

Projektet Ride the futures webbplats Länk till annan webbplats.

Forskningsprojekt med anknytning till de självkörande bussarna

Ett av de forskningsprojekt som bedrivs på de självkörande bussarna är del av ett EU-program, kallat SHOW, Shared automation Operating models for Worldwide adoption.

Under de fyra år som projektet ska pågå kommer bland annat användandet av självkörande bussar till nytta för personer med funktionsnedsättningar att studeras. Syftet är vidare att hitta lösningar som gör det möjligt att hantera hinder i trafiken genom fjärrstyrning och därmed underlätta för föraren att inte behöva styra bussen manuellt utan istället kunna göra andra saker ombord.

Projektet SHOW:s webbplats (på engelska) Länk till annan webbplats.

Tack för att du tänker på säkerheten

Hjälp de självkörande bussarna att ta sig fram på Campus Valla. Om du går eller cyklar för nära gör bussen en kraftig inbromsning. Det finns risk för att resenärer ombord ramlar eller på annat sätt skadas. Hjälp oss genom att vara uppmärksam och tänka på avståndet när du passerar bussen.

Senaste nytt

Kontakt

Senast uppdaterad: