Körsimulering, visualisering och simulatorteknologi

VTI:s simulatormiljö är unik. Den består av två stora körsimulatorer med avancerade rörelsesystem, ett antal mindre mobila körsimulatorer som kan transporteras och anpassas efter behov, tåg- och järnvägssimulatorer inklusive trafikledning, cykelsimulatorer, och VR/XR-utrustning för fotgängarsimulering som även kan användas till övriga simulatorer.

En stor del av VTI:s forskning handlar om att förstå människans beteende i transportsystemet. För att bidra i omställningen till hållbar mobilitet samt för att kontinuerligt förbättra trafiksäkerheten är det viktigt att veta hur förare och andra trafikanter påverkas av faktorer som t.ex. digitalisering, automatisering, fordonsegenskaper, trafikmiljö, vägutformning, droger och trötthet.

Med körsimulering kan man utföra repeterbara och säkra försök genom att skapa realistiska trafiksituationer och körupplevelser. Detta gör det möjligt att studera hur förarnas beteende och körprestation påverkas av bland annat olika fordonsteknologier, HMI-lösningar och alternativa utformningar av infrastruktur. VTI:s simulatormiljö utgör en öppen forskningsmiljö där den egenutvecklade och öppna källkoden tillåter stor frihet i utvecklingen av experiment och scenarion tillsammans med externa aktörer.

VTI har mer än 40 års erfarenhet av simulatoranvändning och är världsledande vad gäller simulatorexperiment och simulatorteknik. På senare tid har användningen av Virtual Reality (VR), Mixed Reality (XR) och simulatorer för en mer effektiv utbildning av yrkesförare i tåg- och blåljusverksamhet fått stor uppmärksamhet. VTI koordinerar ett utvecklingsforum för tågutbildare, TUFFA, där branschen gemensamt kommer överens om vad som ska utvecklas.

Utöver forskning fokuserad på enskilda förare i enskilda fordon så växer nu nya forskningsområden fram med fokus på interaktion mellan olika försökspersoner som fysiskt kan befinna sig i olika men via co-simulering sammankopplade simulator- och visualiseringstillämpningar. Ett exempel kan vara en fotgängare eller cyklist i VTI:s VR/XR-labb som interagerar med en förare en bilsimulator, kombinerat med andra helt virtuella trafikanter.

Kontakt

Senast uppdaterad: