Förarstöd och trafikantstöd

VTI har lång erfarenhet av forskning om olika stödsystem för fordonsförare och andra trafikanter och hur de bidrar till ökad trafiksäkerhet, framkomlighet och komfort. Det kan handla såväl om utvärdering av systemen som utveckling av dem.

Fokus i många av våra forskningsprojekt och uppdrag ligger på avancerade förarstödssystem i fordon, så kallade ADAS (Advanced driver assistance system). Vi arbetar även med andra ITS-system som trafikstyrning med variabla hastigheter, fordon-fordonkommunikation (V2V) eller fordon-infrastrukturkommunikation (V2I). Exempel på stödsystem för andra trafikantgrupper är ruttguidning för cyklister och fotgängare och resenärsinformation i kollektivtrafiken.

Utrustning och verktyg

För att studera ITS och olika stödsystems inverkan på trafiken använder vi oss av både instrumenterade fordon/körsimulatorer och trafiksimulering. Fordon och körsimulatorer används för att studera inverkan på enskilda förare medan trafiksimulering används för att studera effekten på trafiksystemet.

  • Instrumenterade fordon: Används för att på testbana eller i verklig trafik studera hur olika typer av förarstöd och ITS påverkar enskilda förare.
  • Körsimulatorer: Används för att genomföra säkra och kontrollerade studier av hur olika förarstödssystem inverkar på förarbeteende.
    Mer om körsimulering och körsimulatorer
  • Trafiksimulering: Används för att studera hur stödsystem för förare och andra trafikanter påverkar framkomligheten i trafiksystemet.
    Mer om trafiksimulering

Kompetens

Inom förarstöd och trafikanstöd arbetar forskare med olika bakgrund och kompetenser som kompletterar varandra. Gruppen består av forskare inom bland annat trafiksäkerhet, beteendevetenskap, HMI (human machine interaction/människa-maskininteraktion), trafikteknik och trafiksimulering.

Kontakt

Senast uppdaterad: