Förarstöd och trafikantstöd

VTI har lång erfarenhet av forskning om olika stödsystem för fordonsförare och andra trafikanter och hur de bidrar till ökad trafiksäkerhet, framkomlighet och komfort. Det kan handla såväl om utvärdering av systemen som utveckling av dem.

Fokus i många av våra forskningsprojekt och uppdrag ligger på avancerade förarstödssystem i fordon, så kallade ADAS (Advanced driver assistance system). Vi arbetar även med andra ITS-system som trafikstyrning med variabla hastigheter, fordon-fordonkommunikation (V2V) eller fordon-infrastrukturkommunikation (V2I). Exempel på stödsystem för andra trafikantgrupper är ruttguidning för cyklister och fotgängare och resenärsinformation i kollektivtrafiken.

Utrustning och verktyg

För att studera ITS och olika stödsystems inverkan på trafiken använder vi oss av både instrumenterade fordon/körsimulatorer och trafiksimulering. Fordon och körsimulatorer används för att studera inverkan på enskilda förare medan trafiksimulering används för att studera effekten på trafiksystemet.

  • Instrumenterade fordon: Används för att på testbana eller i verklig trafik studera hur olika typer av förarstöd och ITS påverkar enskilda förare.
  • Körsimulatorer: Används för att genomföra säkra och kontrollerade studier av hur olika förarstödssystem inverkar på förarbeteende.
    Mer om körsimulering och körsimulatorer
  • Trafiksimulering: Används för att studera hur stödsystem för förare och andra trafikanter påverkar framkomligheten i trafiksystemet.
    Mer om trafiksimulering

Kompetens

Inom förarstöd och trafikanstöd arbetar forskare med olika bakgrund och kompetenser som kompletterar varandra. Gruppen består av forskare inom bland annat trafiksäkerhet, beteendevetenskap, HMI (human machine interaction/människa-maskininteraktion), trafikteknik och trafiksimulering.

ADAS&ME

ADAS&ME står för “Adaptive ADAS to support incapacitated drivers Mitigate Effectively risks through tailor made HMI under automation”. Projektet handlar om automatiserade förarstödssystem och självkörande bilar.

ADAS&ME är ett internationellt projekt finansierat av EU inom det 7:e ramprogrammet. Med 30 deltagande organisationer från elva olika länder är ADAS&ME det största projekt som VTI hittills har koordinerat. Projektledare är Dr Anna Anund, forskningschef på VTI.

Ett av målen är att utveckla tekniska hjälpmedel för att fordonet ska kunna upptäcka förartillstånd som kan vara till fara, exempelvis trötthet, stress, distraktion eller andra känslor som inverkar negativt på förarens uppmärksamhet. Projektet ska också utveckla förarstödssystem för att på olika nivåer av automatisering hjälpa föraren att framföra fordonet på ett säkert och effektivt sätt, såväl för konventionella personbilar och elbilar som för lastbilar, bussar och motorcyklar.

ADAS&ME:s webbplats (på engelska) Länk till annan webbplats.

BRAVE

Under 2017 har EU-projektet BRAVE startat med VTI som en av parterna. BRAVE står för Bridging gaps for the adoption of Automated Vehicles. Målet med projektet är att förbättra säkerhet och implementering av automatiserade fordon. I projektet arbetar VTI bland annat med acceptans av den nya tekniken samt användartest i körsimulator.

BRAVE:s webbplats (på engelska) Länk till annan webbplats.

Kontakt

Senast uppdaterad: