Ride the future: Så tycker resenärerna om bussarna

En sammanfattande rapport om Ride the future-projektet visar att de som testat bussarna överlag är positiva. Samtidigt krävs insatser för att locka bilister att byta transportmedel.

Ride the future är en mobilitetslösning med tre elektrifierade autonoma bussar som trafikerar en 4,2 km lång slinga vid Linköpings universitet och Vallastaden. Ett av målen för Ride the future är att visa hur en autonom elektrifierad buss kan vara en del av mobiliteten i den moderna förtätade staden.

I rapporten visas en sammanställning av genomförda användarstudier i projektet.

Rapporten: Autonoma elektrifierade bussar: sammanlagda erfarenheter med fokus på användare Länk till annan webbplats.

Några av de projekt som gjorts:
SHOW Länk till annan webbplats. - Linkedinsida
Panacea Länk till annan webbplats. - Linkedinsida

Se ävem pågående forskningsprojekt med koppling till ride the future. Länk till annan webbplats.