SHOW, det största projektet genom tiderna som VTI har deltagit i

Ride the futures självkörande buss åker i VAllastaden.
Foto: My Weidel/VTI

SHOW är ett EU-projekt med en budget på 36 miljoner euro, den högsta budgeten i VTI:s historia. 69 partner från olika delar av Europa samarbetar i projektet för att skapa hållbara städer. Fokus för VTI inom SHOW-projektet är frågorna om hur de äldre och funktionshindrade kan resa säkert med autonom buss.

I dagsläget ingår 17 städer som arbetar tillsammans i SHOW, där de gemensamt har utvecklat ett ramverk där all data från projektets drygt 70 autonoma fordon samlas i en gemensam databas. Detta gör det möjligt att samla olika data och göra beräkningar av viktiga prestationsmått på samma sätt i alla städer. Alla deltagarländerna samlar in data som sparas lokalt, dessa laddas sedan upp i en gemensam molnbaserad databas i vilken prestationsmåtten beräknas. Dessa skickas sedan vidare för visualisering på en stor gemensam sajt, Innovation Cloud, skapad av Ericsson tillsammans med RISE. På sajten kan forskarna se data från alla länders verksamhet samt i realtid följa alla fordonen som kör. Detta skapar en möjlighet till ett europeiskt perspektiv samt att man kan visualisera och analysera data från alla fordonen i projektet.

Stora projekt som SHOW bygger på att det finns långsiktiga satsningar med tillhörande finansiering, något som förutsätter att aktörer som kommuner, regioner och kollektivtrafikföretag är involverade. Under Covid-19-pandemin har en del aktörer fått förhinder att delta på grund av brist på resurser men detta är inget som drabbat satsningen i Linköping som utgår ifrån det nationella projektet Ride the future. I Ride the future-projektet ingår, förutom VTI, sju andra samarbetspartner; Linköpings universitet, Linköpings kommun, Östgötatrafiken, Transdev, RISE, Science park Mjärdevi och Akademiska hus. Tillsammans jobbar de på ett tryggt sätt för samma ändamål och med projektets välmående och framtida bruk av autonoma bussar i sikte.

– Genom att samarbeta får vi en bred kunskap där allt, från teknik till operativa frågor och affärsmodeller, ingår. Att engagera användarna och att säkra att de har möjlighet att se var bussarna befinner sig är viktigt. I syfte att underlätta har vi skapat olika system för olika användare, till exempel kan resenärerna se på en karta var bussarna är just nu. Sajten i Linköping är en viktig del i SHOW, berättar Anna Anund, projektledare för SHOW på VTI.

– Vi får även lärdom om laddning, inbromsningsfunktionalitet, installation av bälten och säkerhet för de som interagerar med fordonen. Vi har jobbat mycket med inre och yttre säkerhet och hur vi ska säkra infrastruktur så att fordonen fungera som tänkt. Ett garage är också viktigt, när det saknas så faller mycket. I Linköping har vi bland annat skapat olika laddinfrastrukturer för att kunna hålla bussarna i gång, fortsätter Anna.

En utmaning är att få med resenärer ombord på bussarna i Linköping. Det finns flera orsaker som påverkat antal resande fram till nu. En av de största är pandemin då det har funnits en restriktion på antal resande. Andra utmaningar har varit att folk har varit skeptiska till säkerheten på bussarna, då de kan bromsa hårt för att förhindra att köra på objekt utanför, men även för säkerheten runt bussarna till exempel vid skolan. För tvära omkörningar, för nära avstånd till bussen samt felparkerade cyklar har ställt till problem för att bussarna ska kunna ta sig fram på ett mjukt sätt. Genom olika informationskampanjer på sociala medier, via direktkontakter och besök i skolor med medtagen fika har man fått en större förståelse för både bussarna, projektet, säkerheten och även förhållningssättet mot bussarna i trafiken.

I ett stort EU-projekt som SHOW handlar det ofta om att hitta en lösning som alla kan ställa upp på. Det i sig skapar mycket kunskap och ett nytt sätt att arbeta. Tidigare i våras deltog Anna i ett ministermöte i Frankrike, där hon pratade om autonoma bussar för transporter av personer med särskilda förutsättningar, en möjlighet som gavs tack vare SHOW och Ride the future.

– Vi lär oss hela tiden nya saker och har blivit mer innovationsdrivna. Vi jobbar inte så normalt i forskningsprojekt, men inom Innovationsprojekt som detta så är vi med från start och ser till att sätta saker på plats, vi lär oss och vi omarbetar efter behov, säger Anna.

SHOW pågår till 2024. Under 2022 pågår full drift och utvärdering. I studien samlas data kontinuerligt in från den operativa verksamheten, vidare kommer även intervjuer och enkäter användas som en del i utvärderingsmetodiken. Från Sverige är förutom VTI även RISE, Transdev, Combitech och Ericsson involverade i SHOW.

– I Ride the future och SHOW är vi snarare med att forma framtiden, det är spännande. Normalt kommer vi in senare i processen, men här är vi med från början. Det kan vara frustrerande då allt inte alltid fungerar, men vi gillar att lösa problem och lära oss av det, så det är fantastiskt. Vi arbetar nu för att få ytterligare finansiering för att kunna fortsätta driva Ride the future och möjliggöra forskningen i syfte att förstå mer kring framtidens mobilitetslösningar men även hur forskning, utbildning och regional utveckling kan dra nytta av varandra. Vi vill rikta ett tack till våra partner i Ride the future för att ha möjliggjort många andra projekt som till exempel SHOW, avslutar Anna.

Text: Tiina Mauritzell/VTI