Provningsmetodik, aktiva stödsystem

På VTI arbetar vi med att utvärdera aktiva säkerhetssystem. Vi har till exempel undersökt om fordonstillverkare uppfyller de krav som ställs på antisladdsystem. VTI arbetar med provningsmetodik både på provbana och i våra körsimulatorer.

VTI har en bred kompetens inom många olika områden. Detta gör att vi kan undersöka systemens tekniska prestanda samt hur de är en beteendevetaraspekt.

Aktiva säkerhetssystem

Allt fler fordon förses i dag med aktiva säkerhetssystem. Dessa har en funktionalitet som ska hjälpa förare i kritiska trafiksituationer. System bidrar till en minskad risk för trafikolyckor. Anti-sladdsystem, självinställande farthållare samt stödsystem för att hålla sig i rätt fil är några exempel på aktiva säkerhetssystem.

ALVTI – TestTech

VTI och Autoliv har genom samarbete (ALVTI) utvecklat ett testsystem för utvärdering av aktiva och passiva säkerhetssystem som används i dagens och framtidens bilar. Produktivitet, flexibilitet, tillförlitlighet och noggrannhet var alla viktiga faktorer under utvecklingsprocessen. För närvarande omfattar det gemensamt utvecklade systemet en körrobot (DrivR), autonoma bilar (TargR) och autonoma fotgängare (PedR).

Mer om ALVTI

eVALUE

Inom det europeiska forskningsprogrammet eVALUE (testing and evaluation methods for ICT-based safety systems) arbetade VTI med att utveckla testmetoder för utvärdering av aktiva säkerhetssystem. eVALUE fokuserade på de säkerhetssystem som finns i dagens fordon, men undersökte även framtida system.

I projektet utgick man inte från hur "bra" specifika system var. Istället undersöktes hur hela bilen reagerade i specifika trafiksituationer. Varje situation representerade en vanligt förekommande olyckssituation i trafiken. Bland annat kunde ett säkerhetssystem för att hålla sig rätt fil undersökas genom att skapa ett scenario där fordonet oavsiktligt bytte fil eller lämnade vägen. Detta gör det enklare för bilköpare och övriga användare att förstå utvärderingskriterierna.

Framtagning av testmetod för vinterdäcksklassificering

När däck ska väljas finns det ett behov hos både bilägare och däckförsäljare att få tydligare beskrivningar av däckens användningsområde. VTI jobbar därför i ett projekt vars syfte är att bygga upp ett underlag för att kunna klassificera vinterdäck i olika kategorier.

Under projektet undersöker och kartlägger VTI vilka kriterier som bör ingå i vinterdäcksklassificeringsmetoden. Detta genomföras primärt med olika tester, dels i laboratoriemiljö på VTI:s "långa bana", dels i testfordon hos Luleå tekniska universitet på några olika underlag i verkliga miljöer, monterade på vanligt förekommande fordon. Baserat på dessa däcktester tas kriterier som speglar kundnyttan av däckens trafiksäkerhet på olika underlag. En eventuell framtida användning av kriterierna skulle, utöver den rent konsumentupplysande, även kunna vara en styrande däcksklassificering.

Senast uppdaterad: