Fordonsdynamik

Inom området tar vi fram olika metoder och modeller för att mäta hur och varför ett fordon beter sig på ett visst sätt. Detta är till exempel intressant när en trafikolycka har inträffat och det är viktigt att ta reda på händelseförloppet.

Mycket av VTI:s forskning, bland annat den som involverar körsimulatorer, bygger på kunskaper i fordonsdynamik.

Fordonsdynamik avser fordonets tekniska rörelsemönster. Begreppet bygger främst på klassisk mekanik och innefattar alla de krafter, rörelser och förändringar av rörelser som påverkar ett fordon.

eVALUE

Inom det europeiska forskningsprogrammet eVALUE, Testing and evaluation methods for ICT-based safety systems, har VTI arbetat med att utveckla testmetoder för utvärdering av aktiva säkerhetssystem. eVALUE fokuserar på de säkerhetssystem som finns i dagens fordon, men undersöker även framtida system.

I projektet utgick man inte från hur "bra" specifika system var. Istället undersöktes hur hela bilen reagerade i specifika trafiksituationer. Varje situation representerade en vanligt förekommande olyckssituation i trafiken. Bland annat kunde ett säkerhetssystem för att hålla sig rätt fil undersökas genom att skapa ett scenario där fordonet oavsiktligt bytte fil eller lämnade vägen. Detta gjordes för att göra det enklare för bilköpare och övriga användare att förstå utvärderingskriterierna.

Valid

För effektivare mätningar av fordon/fordonsinställningar.

Senast uppdaterad: