Fordonsteknik

Vid utveckling av nya fordon ställs allt högre krav rörande miljöpåverkan och säkerhet. För att möta kraven pågår en intensiv forskning och teknikutveckling inom dessa områden.

I vår forskning fokuserar vi på fordonsdynamik rörande spår- och vägfordon, däckegenskaper och utvärdering av förarassistanssystem och aktiva säkerhetssystem. Forskning runt energieffektiva fordon och modellbaserad utveckling av inbyggda fordonssystem är andra viktiga områden.

I många fall handlar det om att kunna förstå komplexa samband. För att kunna göra det används, både inom industri och forskningsvärld, simulering i allt större omfattning. På VTI driver och utvecklar vi egna körsimulatorer i världsklass och har gedigen erfarenhet kring utvärdering av fordonssystem. När det gäller körupplevelse finns det endast ett fåtal simulatorer i världen som kan mäta sig med dem på VTI. Vi har också avancerade anläggningar för att mäta väg- och däckfriktion.

En av de viktigaste förutsättningarna för ett fungerande samspel är att våra fordon utformas utifrån trafikanternas behov och förutsättningar.

Senast uppdaterad: