Brädspel ger insikter om självkörande bussar

Spel med självkörande bussar som spelbrickor.
Ride the Futures autonoma bussar fick bli spelpjäser och köra runt i Garnisonsområdet i Linköping. Foto: Gunilla Rech/VTI

Serious games är spel som primärt är skapade för ett annat syfte än underhållning. Forskningsprojektet Catapult använder brädspel och kartor för att tänka nytt kring självkörande fordon och framtida kollektivtrafik. Spelen ger intressanta insikter, enligt de första svenska testdeltagarna som kommer från Östgötatrafiken, VTI och RISE.

– Serious games kan ge en djupare insikt än intervjuer. Sådana spel simulerar en beslutssituation på ett bättre sätt och det blir lite mer på riktigt. Nu var det här ett test, men i kommande projekt kan det bli ännu mer skarpt där vi faktiskt provar ut resultaten på riktigt, säger forskningschef Magnus Berglund på VTI.

Catapult är ett europeiskt samarbetsprojekt med partner från Österrike, Belgien och Sverige. För Sveriges del är RISE projektledare med stöttning av VTI. Den svenska insatsen är finansierad av Energimyndigheten. Catapult är även anslutet som projekt till Ride the Future, forskningsprojektet om självkörande fordon där VTI är en av projektägarna.

Målet för Catapult är att ta fram riktlinjer för autonoma mobilitetslösningar i städer, riktlinjer som ska vara inkluderande, behovsorienterade och specifika för målgruppen. Förra veckan var det så dags för att testa och utvärdera två olika spelvarianter, framtagna inom projektet av forskare i Belgien.

Brädspelet bestod av en karta på Garnisonsområdet i Linköping där Ride the Futures självkörande bussar skulle ta sig fram för att på bästa sätt ge service åt dess målgrupper äldre och funktionsnedsatta. Deltagarna kastade tärning, hamnade därmed på olika platser på spelplanen och fick plocka upp kort som tillhandahöll olika situationer som krävde problemlösning och väckte diskussioner.

Hur kan den passagerare som somnar få hjälp att vakna så att den inte missar sin hållplats? Kanske går det att genom sätet ruska till passageraren, ge en signal via dess mobil eller klocka, eller är det verkligen trafikbolagets uppgift att ge den servicen?

Hur går det att förhindra situationen när passageraren är för långsam och inte hinner gå av innan dörrarna stängs? Kanske kan det finnas en knapp i bussen som förlänger tiden dörren är öppen, eller så går det att hålla koll på var och när passagerare ska gå av genom att via bussen mäta viktdifferenser? Kameraövervakning kan vara ett sätt men det kan i sin tur vara integritetskränkande.

I den andra spelvarianten fick varje deltagare var sin karta över samma område. Uppgiften var att utforma kollektivtrafiken för de olika målgrupperna kring sjukhus, företag, boende och rättsväsende. I alla dessa fall såg deltagarna möjligheter för autonoma bussar som matartrafik till den ordinarie kollektivtrafiken.

Gruppen uppfattade spelen som underhållande samtidigt som det gav bra möjligheter att diskutera mer eller mindre realistiska lösningar för autonoma färdmedel i kollektivtrafiken. Det svåra var antagligen att hitta relevanta frågor och händelser som ger bra samtal, ansåg gruppen. Spelen öppnade för nya alternativ och gav insikter om knepiga perspektiv. Deltagarna upplevde sig att vara mer i verkligheten än om endast problemen levererats enbart som en punktlista och tyckte sig kunna tänka bättre i den presenterade miljön.

– Dessa övningar visar att Serious games är en användbar metod för forskningen och kan ge bättre insikter kring olika beslutssituationer. Det kan bli ett verktyg i förändringsprocessen, ett engagerande verktyg för att föra dialog med olika intressenter. Det kan även ske med inspel från medborgarna själva. Sådana spel kan bli ett sätt att kommunicera inför stora förändringar i kollektivtrafiken, som ett sätt att bjuda in till medbestämmande, att interagera på ett roligt, lättsamt men ändå skarpt, säger Magnus Berglund.

I spelutvärderingen deltog både forskare och behovsägare: Projektledaren Martin Holmberg från RISE, Magnus Berglund och forskningsassistent Kristina Larsson från VTI, forskningsassistent Hillevi Fock samt från Östgötatrafiken stabschef Therese Furhoff, it-chef Carin Carelid och biträdande trafikchef Mattias Näsström.

Den som är intresserad kan kontakta VTI, andra medverkande i projektet eller Ride the Future.

CATAPULT – Policies for inclusive autonomous mobility solutions for cities (catapultproject.eu) Länk till annan webbplats.

Ride the future – Självkörande bussar i Linköping Länk till annan webbplats.

Du vet väl att du kan prenumerera på VTI:s nyheter?

  • Nyhetsbrev: skickas ut med e-post sex gånger per år.
  • VTI aktuellt: tidning som ges ut fyra gånger per år och skickas hem till din brevlåda.