Vägytemätning

Bildtext
Foto: Thomas Lundberg/VTI

VTI erbjuder vägytemätning med hjälp av mätsystemet Road Surface Tester.

Road Surface Tester, eller Laser RST, se principskiss nedan, är ett mätsystem som kan mäta och samla in data om flera olika vägyteegenskaper i trafikfart, i stort sett oberoende av mätbilens hastighet. Tack vare detta störs eller påverkas vare sig mätkvalitet eller övrig trafik.

Mätningen sker kontaktlöst och påverkar inte mätobjektet. Tack vare detta krävs inte heller någon tätare kalibrering och slitaget på mätutrustningen är minimal. Positionering av mätningen sker med GNSS, Global Navigation Satellit System, och rullad längd, vilket innebär att data blir koordinatpositionerat. Givaren för rullad längd är placerad på det frirullande vänstra framhjulet och mäter därmed den rullade längden i vägmitt.

Laser RST mäter:

Några av de egenskaper man kan mäta med Laser RST

 • längsprofil
 • tvärprofil
 • tvärfall
 • kurvatur
 • backighet
 • megatextur
 • makrotextur.

För beräkningar av:

Utifrån ovanstående egenskaper kan man, i realtid eller efteråt, beräkna mått som:

 • spårdjup
 • spårarea
 • teoretiskt vattendjup
 • avstånd mellan spårbottnar
 • kantdjup
 • fyllnadsvolymer
 • ojämnheter med hjälp av en simulerad rätskena
 • megatextur
 • IRI, International Roughness Index
 • MPD, Mean Profile Depth.

Normala mätningar

Vid en normal mätning (dvs enligt Trafikverkets specifikationer) mäts och beräknas följande, simultant och i realtid:

 • spårdjup; max, vänster och höger (20 meter)
 • IRI; vänster och höger (20 meter)
 • makrotextur, MPD i tre spår (1 meter)
 • megatextur; två spår (1meter)
 • kurvatur, backighet (20 meter)
 • tvärfall (1 meter)
 • digitala bilder (20 meter)
 • position (DGPS)

I skissen nedan visas de positioner som olika data samlas in ifrån. Ofta kan tätheten eller positionen varieras. Normalt presenteras de olika tillståndsmåtten per 20 meter. Möjligheterna är många, mätsystemet är flexibelt och VTI har en bred kompetens så tveka inte att kontakta oss om du frågor eller specifika önskemål.

Principskiss datainsamling.
Skiss över datainsamling med Road Surface Tester. Illustration: VTI.
Senast uppdaterad: