Tjälgränsmätning

Väg med vinterväglag.
Foto: Hejdlösa bilder/VTI

VTI har utvecklat ett mätsystem för att mäta tjäldjup i mark, Tjälstav 2004. Systemet är en modern variant av Gandahlmätaren. Med systemet kan man mäta bärigheten i vägbanor under tjällossning. Systemet kan också användas för automatisk övervakning av frysrisk i till exempel vattenledningar och avloppsrör.

I standardutförande mäts temperaturen på var femte centimeter ned till två meters djup. Systemet möjliggör automatisk registrering av temperaturen och kan förse till exempel väghållare eller skogstransportföretag med realtidsinformation om när vägar är körbara under perioder med tjällossning.

Mättekniken

Principskiss tjälgränsmätning.
Principskiss för mätning med tjälstav 2004. Illustration: VTI.

Mätdata överförs trådlöst från den aktuella mätplatsen via ett GSM-modem till en internetserver eller direkt till en pc där avläsning av uppdaterade temperaturprofiler kan ske. Jämfört med Gandahlmätaren är indikatorvätskan utbytt mot elektroniska temperaturgivare som registrerar den aktuella temperaturprofilen i marken.

Följ tjäldjupet på olika orter i Sverige med hjälp av teknik från VTI (karttjänst på Trafikverkets webbplats) Länk till annan webbplats.

VTI:s resurser kring mätteknisk utveckling

Senast uppdaterad: