Plattbelastning

Utrustning för plattbelastning.
Foto Håkan Arvidsson/VTI. Uppriggad plattbelastningsutrustning, med vält som mothåll.

VTI utför statisk plattbelastning enligt Trafikverkets metodbeskrivning TDOK 2014:0141 (som bygger på den tyska normen ”DIN 18134”).

Statisk plattbelastning är en metod för att mäta bärighet på obundna lager. Dessa lager kan vara de normala lagren i en väg, på en terrass, ett förstärkningslager eller ett bärlager. Det kan även vara på grundläggning vid husbyggnad, till exempel på lagret under en betongplatta.

Vid plattbelastningen belastas en cirkulär stålplatta med hjälp av en domkraft inspänd av ett mothåll, ofta ett tungt arbetsfordon. Belastningen görs i ett antal steg i två omgångar, den första belastningen har normal maxlast 0,5 MPa (cirka 3,6 ton) och den andra belastningen cirka 90 procent av den första. Nedsjunkningen av plattan registreras vid varje steg.

Av belastnings- och sättningsvärdena beräknas deformationsmodulerna, Ev1 respektive Ev2. Krav ställs ofta på Ev2 och på kvoten mellan Ev2/Ev1. Krav kan man hitta i ”AMA Anläggning” som i vägsammanhang hänvisar till Trafikverkets Obundna lager för vägkonstruktioner, TDOK 2013:0530. Dessa dokument reglerar också hur många punkter som ska mätas. Vilka krav som gäller för varje objekt styrs av upphandlingen mellan beställare och entreprenör.

Vi utför framförallt uppdrag i Östergötland och angränsande län, men vi kan även åta oss uppdrag i andra delar av landet.

Priser

  • Personal: 1 100 kr/timme
  • Utrustning: 2 600 kr/dag
  • Fordons- och reskostnader tillkommer.

Övrig information

  • En punkt tar cirka 30-40 minuter att mäta
  • Kunden bistår med mothåll, cirka 8 ton
  • Mätningen redovisas i ett dokument med en sammanställning och sättningsdata för varje punkt.
Senast uppdaterad: