Friktionsmätning

VTI utför olika typer av friktionsmätning och vi har ett flertal olika utrustningar till vårt förfogande. Bland annat utför vi friktionsmätning enligt Trafikverkets TDOK 2014:0134 ”Bestämning av friktion på väg”.

Vanliga objekt att mäta friktion på är till exempel nybelagda vägar och flygfältsbanor, provytor, asfaltsbeläggningar och ytbehandlingar med blödningar samt högtrafikerade vägar där det finns risk för polering.

Friktionsmätning kan även utföras när man vill utreda en olycka eller kontrollera och följa upp olika åtgärder i vinterväghållningen.

Vi utför även kalibrering av C-my-mätare Coralba.

Redovisning av friktionstalen

Friktionstalen redovisas dels i form av medelvärden över hela mätsträckan, dels som max- och minvärden från medelvärden över 20-meters sträckor samt standardavvikelsen. Det går även att få fram medelvärden på sträckor ner till 1 meter om så önskas.

Förfarandet vid friktionsmätning på flygfält följer ICAO:s metoder "International standards and recommended practices AERODROMES, Annex 14 to the convention on international civil aviation".

Friktionsmätning med VTI:s mätbil

Friktionsmätaren, Saab Friction Tester.
Foto: VTI

VTI har en egen mätbil för friktionsmätning, Saab Friction Tester. Den används för mätning av både torrfriktion och våtfriktion på vägar, flygfältsbanor, hamnområden och övriga större belagda ytor. Mätningen kan utföras oberoende av väderlek.

Mätprincipen bygger på skiddometerprincipen, vilken innebär att mäthjulet via utväxling tvingas rotera med en periferihastighet som är långsammare än referenshjulens. Mäthjulet kommer därmed att bromsas och rotera med cirka 15 procent fast slip, vilket vid normala hastigheter visat sig kunna ge maximal friktion.

Vid friktionsmätning på vägar är mäthjulets däck av typen Trelleborg T49 med dimension 4.00-8 och med ett inre lufttryck av 140 kPa. Vattenfilmens tjocklek är 0,5 mm och mätningarna utförs normalt vid en hastighet av cirka 70 km/h. Vid mätning på flygfältsbanor föreskrivs ett annat däck som påminner om flygplansdäck, Trelleborg Unitester med 700 kPa ringtryck. Vattenfilmens tjocklek är då 1 mm och mätningen utförs i högre hastighet, 95 km/h. Ibland utförs även mätningar i hastigheten 65 km/h och 130 km/h.

Saab Friction Tester används också vid referensmätning mot andra typer av friktionsmätutrustningar.

Friktionsmätning med portabel friktionsmätare

Portabel friktionstestare.
Foto: Hejdlösa bilder/VTI

VTI har en portabel, handdriven friktionsmätare, Portable Friction Tester. Med denna portabla mätare gör man kontinuerlig mätning i vanlig gånghastighet på mindre ytor där ett större mätfordon inte lämpar sig. Portable Friction Tester används med fördel vid mätning på bland annat vägmarkeringar, trottoarer, gångytor, stensatta ytor, golvytor och båtdäck.

Mätaren har två bärhjul och ett mäthjul med fast slip på 20 procent och en slät däcksyta av gummi. Mätaren registrerar förutom distansen även min-, max-, och medelfriktion på uppmätt sträcka. Mätdata kan överföras till exempelvis pc för vidare analys och presentation.

Senast uppdaterad: